Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/26993
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMamur,Nuray-
dc.contributor.authorÖzkan, Mesut-
dc.date.accessioned2019-10-31T08:07:41Z
dc.date.available2019-10-31T08:07:41Z
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/26993-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Görsel Sanatlar (Resim-İş Eğitimi) öğretmen adaylarının sosyal medyanın sanat eğitimi öğrenme süreçlerine etkilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma betimsel nitelikte olup tarama modeline uygun olarak tasarlanıp, gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme soruları yoluyla toplanmış, “betimsel analiz” tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2017- 2018 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği programında öğrenim gören toplam 98 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma bulgularına göre görsel sanatlar dersi öğretmen adayları sosyal medyayı iletişim kurmak, fikir alışverişinde bulunmak, eğlenmek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, birilerini takip etmek ya da herhangi bir şeyi paylaşmak için kullanmaktadır. Öğretmen adaylarının çoğunluğunun ifadesine göre sosyal medya okul faaliyetlerine destekleyici bir unsurdur. Sanatsal bilgilerini artırabilmek için sosyal medya da bilgi içerikli siteleri ve sayfaları takip etmek gerekmektedir. Sosyal medyada var olan bilgi içerikli sitelere bakmak onlardan yararlanmak sanatsal bilginin artırılması konusunda faydalı olmaktadır. Bilgi içerikli sosyal medya araçları sayesinde bilinmeyen ya da ulaşılamayan sanatçılara ulaşılıp eserleri hakkında fikir edinilebilmekte, kullandıkları sanatsal teknikler izlenebilmektedir. Öğretmen adaylarına göre sosyal medya sayesinde farklı kültürden insanlara, kültürel yapılara, sanatçılara ve eserlere ya da bu kültürlerin sanatsal hareketlerine ulaşılabilmektedir. Bu sayede sosyal medya özgün fikirler edinmede ve yeni bakış açıları kazanmada teşvik edici olmaktadır. Görsel sanatlar eğitiminde sosyal medyanın kullanımıyla ilgili olarak öğretmen adaylarının çoğunluğu fikir üretimini artırıcı sayfalar açılıp paylaşımlar yapılması gerektiğini ve sanatsal bilgi paylaşımı yapan sayfaların takip edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bazı öğretmen adayları, sanatsal filmler, videolar izletilip görsellerden yararlanılmasını, yeni bakış açıları geliştirmek için kullanılmasını, sanal sergiler yapılması ve sanal müzelerin ziyaret edilmesi için kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bazıları ise görsel sanatlara özel uygulamaların çoğalması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ancak bunların yapılabilmesi için sosyal medya kullanım bilincinin artırılması gerekliliği özellikle vurgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the opinions of Visual arts teacher candidates on the effects of social media on art education learning processes. The research was descriptive and designed and implemented in accordance with the screening model. Research data were collected through semi-structured interview questions, analyzed with “descriptive analysis” technique. The sample of the study consisted of a total of 98 teacher candidates studying in Program Painting teacher of Pamukkale University Faculty of Education in the 2017-2018 academic year. According to the findings of the research, prospective teachers of visual arts lesson use social media to communicate, exchange ideas, have fun, make learning easier, follow someone or share anything. According to the majority of teacher candidates, social media is a supportive element for school activities. In order to increase the art knowledge, it is necessary to follow the informational sites and pages in social media. It is useful to look at sites with information on social media and to use them to increase artistic knowledge. Thanks to information-based social media tools, unknown or inaccessible artists can be reached and ideas can be obtained and their artistic techniques can be traced. According to teacher candidates, social media enables people from different cultures, cultural structures, artists and works or artistic movements of these cultures. In this way, social media is encouraging to acquire original ideas and to gain new perspectives. Regarding the use of social media in visual arts education, the majority of teacher candidates stated that there should be open pages that increase the production of ideas and share them, and that the pages that share artistic knowledge should be followed. Some teacher candidates stated that watching artistic films and videos should be used for the use of visuals, should be used and they should be used for developing new perspectives, making virtual exhibitions and visiting virtual museums. Some of them stated that special applications for visual arts should increase. However, it is emphasized that the need to increase the awareness of social media usage in order to be able to do them.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal medya,en_US
dc.subjectGörsel sanatlar dersi,en_US
dc.subjectÖğretmen eğitimi,en_US
dc.subjectGörsel kültüren_US
dc.subjectSocial media,en_US
dc.subjectart education,en_US
dc.subjectteacher training,en_US
dc.subjectvisual cultureen_US
dc.titleGörsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyanın Öğrenme Sürecine Etkilerine İlişkin Görüşleri ‘Pamukkale Üniversitesi Örneği’en_US
dc.title.alternativeViews Of Visual Arts Teacher Candidates About The Effects Of Social Media On Learning Process ‘Example of Pamukkale University’en_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-1234-6397-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid561237en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mesut Özkan Yüksek Lisans Tezi.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

126
checked on May 6, 2024

Download(s)

230
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.