Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27046
Title: Özel çözüm asansör sistemlerinin tasarımı
Other Titles: Design of special solution elevator systems
Authors: Özmen, Mustafa
Advisors: Karakaş,Özler
Keywords: Asansör,
Özel Çözüm,
TS EN,
Solidworks,
Solidworks Simülasyon
Elevator,
Special Solution,
Solidworks Simulation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışmasında, hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştıran asansör sistemleri ele alınmıştır. Ülkemizde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre kat adedi üç olan binalarda asansör yeri bırakmak, dört ve daha fazla olan binalarda asansör tesis edilmesi zorunludur. Asansör sistemleri, ihtiyaca ve teknolojiye bağlı olarak çok hızlı gelişen mekanizmalardır. Asansörün boyutu ve kapasitesi, kanunlara ve ihtiyaca göre belirlenmekte olup, günümüz rekabet koşulları düşünüldüğünde, kullanılan malzemenin kalitesi, mukavemeti, hafifliği, ekonomik oluşu, montaj ve bakım kolaylığı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, asansör sistemlerinin tarihsel gelişimi incelenmiş, asansörü meydana getiren makine elemanlarının kullanım amaçları belirtilmiş, özellikle inşaatı bitmiş binalarda yetersiz son kat yüksekliği ve/veya yetersiz kuyu dibi ölçülerine göre özel çözüm asansör sistemlerinin tasarım ve analiz çalışmaları TS EN’ye uygun olarak yapılmıştır. Tasarım çalışmalarında, standartların yanı sıra montaj ve bakım kolaylıkları da göz önüne alınmış olup, en uygun özel çözüm asansörlerinin tasarımı belirlenmeye çalışılmıştır. TS EN’ye uygun olarak mukavemet hesapları yapılmıştır. Bu çalışmada, tasarım için üç boyutlu tasarım programı Solidworks kullanılmıştır. Analiz için ise sayısal bir yöntem olan sonlu elemanlar metodu kullanılmış ve bunun için Solidworks Simülasyon (Simulation) programından yararlanılmıştır. Ayrıca ilgili çalışmada Solidworks Simülasyon programının tanıtımı yapılarak, analiz için bu programın seçilme nedenlerine de değinilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, analiz sonuçları yorumlanarak özel çözüm asansör sistemlerinin tasarımı tamamlanmıştır. Literatürde bu konuda yapılmış çalışmalar yeterli sayıda ve katkıda değildir. Bu çalışmayla var olan bu eksikliğin giderilmesi hedeflenmiştir.
In this dissertation study, elevator systems which make our life considerably easier are disscussed. Elevator systems which are seen as luxury in the past and which must to be done by law in three or more high rise buildings are very fast developing mechanisms depending on the needs and technology. The measurement of elevator indicated according to regarding regulations and needs of users. The elevator systems which use the quality of materials, endurance lightness, economical are very important. The historical development of elevator system was researched, the purpose of the machine elements forming the elevator is specified, strength calculations were made in conformity with the standard in this study. The design and analysis work has been done for the special solution elevator system most especially less headroom measurement and pitless shaft as done building. In this design study ease of the ınstallatıon and maintance are taken into consideration besides the standards to design has been tried to be determined for the most suitable specialy solution system. The necessary strength calculations were made according to standards in this study. For design study, a numerical method, the finite element method was used and it has benefited from Solidworks Simulation program as well. The study also introduced the Solidworks and Solidworks Simulation programs and explored the reasons for their selection for analysis. In the last part of the study, the design of special solution elevator systems has been completed by interpreting the analysis resutls. It is aimed to eliminate these deficiencies with this study due to the studies done in this issue are not enough in the literature.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27046
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10290147-MUSTAFA ÖZMEN.pdf6.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

174
checked on May 6, 2024

Download(s)

450
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.