Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27059
Title: Eumeneia antik kenti üzerine
Authors: Şimşek, Celal
Keywords: Eumeneia
Hill
Sarıbaba Hill
Phrygia
Işıklı
Cybele
Sarıbaba Tepesi
Frigya
Kybele
Publisher: Ege Yayınları
Abstract: On The Ancient City of Eumenia Ancient Eumeneia was located within Phrygia and was part of the Apameia Conventus in terms of administration. Today, it is located in a large area on Sarıbaba Hill, including a water spring below, where the Işıklı town leans to on the north, in Çivril township of Denizli province. The city was named after Eumenes II by his brother the Pergamene King Attalos II Philadelphos (159-138 BC) in the Hellenistic period. The city must have stayed in the Seleucid hands until the Battle of Magnesia in 190 BC and the ensuing Peace of Apameia signed in 188 BC. In this regard, the fortifications on the Sarıbaba Hill where the Hellenistic city is located have a masonry indicating a date earlier than the 2nd century BC; the water spring and rock niches above it and the ceremonial grounds point to the sanctuaries of the Phrygian period. The city was settled on terraces on the slopes of Sarıbaba Hill reflecting the Pergamene tradition. The Hellenistic city is found at a strategic point meant for defense on a crossroads. The city spread down to the plains around the Işıklı spring during the Roman and Byzantine periods. In the early 13th century AD, the region passed into the Turkish hands entirely. Eumeneia retained it wealth through the Hellenistic, Roman and Byzantine periods due to its location at a crossroads and in a fertile plain. The Eumeneia-type tomb stones influenced the other sites in the region. Burial types include rock tombs, chamosoria, built basins, vaulted tombs, monumental tombs half cut into the rock, and sarcophagi with reliefs (columns, frieze and garland).
Antik Çağ’da Eumeneia, Frigya Bölgesi içinde yer alır ve yönetim olarak Apameia Conventus’una dâhildir. Günümüzde ise Denizli İli, Çivril İlçesi Işıklı Kasabası’nın kuzey yönde yaslandığı Sarıbaba Tepesi üzerinde ve aşağıda su kaynağının da yer aldığı geniş alanda yayılmıştır. Kente Hellenistik Devir’de, Bergama Kralı II. Attalos Philadelphos (M.Ö. 159-138) tarafından, kardeşi II. Eumenes’in adı verilmiştir. M.Ö. 190 yılında yapılan Magnesia Savaşı ve M.Ö. 188 yılındaki Apameia Barışı’na kadar kent, Seleukoslar yönetiminde kalmış olmalıdır. Hellenistik kentte yer alan sur duvarlarının gösterdiği stil, M.Ö. 2. yüzyıldan daha erkene tarihlenir. Diğer taraftan su kaynağı ve üstünde yer alan kaya mihrapları ile tören alanları, Frig Dönemi’ndeki kutsal alanlara işaret etmektedir. Sarıbaba Tepesi’ndeki yerleşim, Bergama kent geleneğini yansıtır şekilde, teraslar üzerinde planlanmıştır. Hellenistik kent tamamen geçiş noktası üzerinde savunmaya yönelik stratejik bir konumdadır. Roma ve Bizans devirleri kenti, Işıklı Su Kaynağı etrafında ovaya doğru yayılmıştır. 13. yüzyıl başlarında ise bölge tamamen Türkler’in eline geçmiştir. Eumeneia Hellenistik, Roma ve Bizans devirlerinde geçiş noktasında ve verimli ovada yer alması sayesinde, zenginliğini hep korumuştur. Bölgede karakteristik Eumeneia tipli mezar taşları diğer kentlere de etki yapmıştır. Mezar tipleri ise kaya mezarları, kaya oygu tekneler, örgü tekneler, tonozlu mezarlar, yarısı kayaya oyulmuş anıt mezarlar ve kabartmalı lahitler (sütunlu, frizli ve girlandlı) olarak sıralanabilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27059
ISBN: 978-605-5607-70-8
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simsek_C._Eumeneia_Antik_Kenti_Uzerine_E.pdfKitapta bölüm dosyası720.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

132
checked on May 6, 2024

Download(s)

300
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.