Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2713
Title: Denizli merkez ilköğretim okullarındaki okul aile ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar üzerine yönetici görüşleri [Master Thesis]
Other Titles: Denizli elementary school administrators' opinions on problems faced during school-family relations [Master Thesis]
Authors: Muammer Kunt
Porsuk, Asım
Keywords: Okul
Aile İlişkileri
İlköğretim
Yönetici
Sorunlar
School
Family
Relationships
Elementry School
Problems
Administrators
Issue Date: 2010
Abstract: Bu araştırma, Denizli İlköğretim Okullarında görev yapan yöneticilerin okul-aile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin algıları belirlemek, okul yöneticilerinin demografik özelliklerine göre farklılıkları tespit etmek ve neler yapılabileceği konusunda öneriler sunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2009?2010 eğitim öğretim yılında Denizli İl merkezindeki resmi ilköğretim okullarında görev yapan 123 yönetici oluşturmaktadır. ?Denizli İli merkezindeki resmi ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlara ilişkin algıları ?Orta? düzeydedir. Yöneticilerin sorunlara ilişkin algılarında, yöneticilerin % 62 si ?orta? düzeyde, % 22 sı ?düşük? düzeyde, %16 sı ?yüksek? düzeyde algıya sahiptir. Yöneticilerin sorunlara ilişkin algıları okulun içinde bulunduğu bölgenin sosyo ekonomik durumu ve öğrenci sayısı değişkenlerinde anlamlı bir fark gözlenmiştir. Kıdem, mezun olunan okul ve yöneticinin kadro durumu değişkenlerinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir. ?Denizli İli merkezindeki resmi ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunların kendi işleri üzerine ilişkin algıları okulun içinde bulunduğu bölgenin sosyo ekonomik durumu değişkenlerinde anlamlı bir fark gözlenmiştir. Kıdem, öğrenci sayısı, mezun olunan okul ve yöneticinin kadro durumu değişkenlerinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir. ?Denizli İli merkezindeki resmi ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlara ilişkin algılarında; veli boyutundan kaynaklanan sorunların daha sık görüldüğü saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Okul, Aile, İlişkiler, İlköğretim, Sorunlar, Yönetici
This study is done to define perception of school administrators towards problems of school family relationships, to determine differences according to demographic characteristics of school administrators and to suggest what can be done.The sample of the research consists of 123 administrators working for public elementary school during 2009-2010 academic years. ?The perceptions of the administrators who are working at central Denizli elementary school towards problems of school family relationships have been found as ?moderate? level. The perceptions of the administrators towards problems of school family relationships are % 62 percent moderate, %22 percent low and % 16 percent high. According to the the perceptions of the administrators towards problems of school family relationships, there is significant difference in the variables of socio-economic level and number of the students. But there is no significant difference in the variables of seniority, the school which is graduated from and staff position of the administrators. ?The perceptions of the administrators who are working at central Denizli elementary school towards problems of school family relationships affects on their work, there is significant difference in the variable of socio-economic level. But there is no significant difference in the variables of seniority, number of the students, the school which is graduated from and staff position of the administrators. ?According to the perceptions of the administrators who are working at central Denizli elementary school towards problems of school family relationships, The result has been found that most important promlems are the problems because of family. Key Words: School, Family, Relationships, Elementry school, problems, Administrators
URI: https://hdl.handle.net/11499/2713
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Asım Porsuk.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

92
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.