Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27130
Title: Görsel sanatlar eğitiminde portfolyo değerlendirme
Other Titles: Portfolio assessment in visual art education
Authors: Mamur, Nuray
Özsoy, Vedat
Keywords: Fine Arts Education, Visual Art Education, Assessment and Evaluation in Art Education, Portfolio Assessment
Publisher: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Abstract: Öz: Günümüzde eğitim alanındaki gelişmeler, değerlendirme sürecinin eğitim öğretim süreçlerinden bağımsız değil, süreci yansıtması ve eğitim öğretim sürecinin bir parçası olması gerektiğini vurgulamaktadır. Görsel sanatlar eğitiminde ölçme değerlendirme uygulamalarına bakıldığında öğrencinin büyük oranda ürettiği ürünlerle (sonuç) değerlendirildiği görülmektedir. Sanatsal çalışmaların üretilmesi görsel sanatlar eğitiminin önemli hedeflerinden birisidir. Ancak sanat eğitimi hedeflerinin ve süreçte kazanılan değerlerin uygulama çalışmalarının gölgesinde kalmaması gerekmektedir. Bu çerçevede öğrencinin süreç içersindeki gelişimini yansıtan bir performans değerlendirme yaklaşımı olan portfolyolar bu sınırlılıklara alternatif olabilecektir. Bu çalışmada portfolyo değerlendirme tekniği konusunda teorik bir perspektif kazandırılması amaçlanmıştır. Sanat eğitiminde değerlendirme güçlüğü temel alınarak öğrencinin sanatsal gelişiminin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan portfolyo değerlendirme yaklaşımlarından söz edilmiştir. Öğrenci performansını değerlendirmede portfolyoların ne olduğu, kapsamı, özellikleri, uygulanışı ve değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Böylelikle görsel sanatlar eğitiminde gerçek öğrenme durumlarını ve eksiklikleri belirlemede öğretmenlere yeni bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmüştür. Abstract: Current developments in education emphasize that assessment process should not be independent from the instruction process. In contrast, assessments have to reflect and be a part of the education-instruction activities. Solely, when examining the implementations of assessment and evaluation in visual arts education, it seems that the students are evaluated substantially with the products they produced. The production of artistic works is one of the important aims of visual arts education. However, it is required that the goals of art education and values gained in the process should not be overshadowed. In this frame, portfolio, which has a feature of being used as a performance assessment approach and representing the development of the student during the learning process, can be an alternative to these limits. The purpose of this study is to present a theoretical perspective about portfolio assessment technique. Portfolio assessment approach is mentioned within the framework of art education considering the difficulties in the assessment process of a student’s artistic improvement. In this research, specialty, content, application, and evaluation of portfolio assessment techniques have been evaluated. In this way, it has been thought that this article would be able to provide a new perspective to the art educators about determining real learning ways and shortcomings.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27130
https://doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111023
ISSN: 1308-7177
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartın Ünv Eğitim Fakültesi Dergisi Vedat Nuray.pdfMakale dosyası1.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 6, 2024

Download(s)

20
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.