Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27137
Title: Sanat ve tasarım eğitimi alan üniversite öğrencilerinin popüler görsel kültüre yönelik eleştirel yaklaşımları
Other Titles: Critical approach of undergraduate students of the departments of arts and desıgn towards popular vısual culture
Authors: Mamur, Nuray
Dilli, Rukiye
Alakuş, Ali Osman
Keywords: Sanat eğitimi, populer kültür, görsel kültür, Art education, popular culture, visual culture, critical pedagogy, aesthetics.
Publisher: Milli Eğitim
Abstract: Öz: Bu araştırmanın amacı sanat ve tasarım eğitimi alan üniversite öğrencilerinin popüler görsel kültüre yönelik eleştirel yaklaşımlarını incelemektir. Bu genel amaç kapsamında araştırma “sanat ve tasarım eğitimi alan üniversite öğrencilerinin kendilerine gösterilen popüler görsel kültür formunun estetik kurgusu ve kültürel işlevini yorumlama biçimleri ile estetik ve tüketim bağlamını ilişkilendirme biçimleri nasıldır” sorularına dayalı olarak incelenmiştir. Araştırma özel ve devlet üniversitelerinden sanat ve tasarım eğitimi alan 17-24 yaş arasındaki toplam 119 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Betimsel tarama yöntemiyle desenlenen araştırmanın verileri betimsel analiz yoluyla çözümlenip yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda sanat ve tasarım eğitimi alan üniversite öğrencilerinin çoğunluğunun kendilerine gösterilen görsel kültür formunun alt anlamlarını okumaya dönük yaklaşımlar sergiledikleri görülmüştür. Öğrencilerin büyük çoğunluğu görsel kültür formunun sosyal işlevini çözümlemeye dönük tavır sergilemiştir. Ancak soruları yanıtlamayan ya da eleştirel düzeyde fikir belirtmeyen öğrenci sayısı da oldukça fazladır. Bu durum sanat eğitiminde eleştirel bilinci destekleyen öğretim uygulamalarına daha fazla yer verme gerekliliğini gündeme getirmektedir. Abstract: The purpose of this study is to analyze the critical approach of university students who study art and design towards popular visual culture. Within the scope of this general aim, this study has been based on questioning the ways these students interpret the popular culture forms they are exposed to, and how they relate aesthetics to consumption. The study has been implemented on 119 university students, who are aged between 17-24, of the Department of Arts and Design from both state and private universities. The data has been analyzed and interpreted by descriptive analysis. The result of the study revealed that the majority of university students who study Arts and Design had the tendency to read the undermining meaning of the visual culture theory. The questions that were prepared in the light of the philosophy of visual culture directed the students to aesthetic and critical analysis of the structure construction of the visual culture form, as well as the reason for its creation, its meaning and the intention of its creator. Most of students adopted an attitude in favor of analyzing the social function of visual culture form. However, the number of students who did not answer the questions as well as those who did not state any critical view was quite high. Thus, this brings forward the necessity to put more emphasis on expanding the amount of educational practice that promotes critical thinking in art education.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27137
ISSN: 1302-5600
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

2
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.