Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2715
Title: Postmodern söylemde güç-iktidar ilişkisi
Other Titles: The notion of political power in postmodern discourse
Authors: Uçkan Kumbaracı, Aslı
Advisors: Fikri Gül
Keywords: Postmodernizm
Politik güç
Postmodern politika
Foucault
Bio-politika
Bio-iktidar
Postmodernism
Political power
Postmodern politics
Foucault
Bio-politics
Bio-power
Abstract: İnsanın var olduğu yerde yokluğu düşünülemez iktidar kavramı tanımlanarak başlangıç yapılmıştır. Siyasal iktidarı da içine alan iktidarın biçimleri verilmiştir. Pek çok kimse tarafından Postmodern olarak nitelendirilen yaşamakta olduğumuz dönem, özellikleriyle, başlıca unsurları verilerek, Modernizme nisbetle tasvir edilmiştir. Daha sonra Postmodern politika ele alınmıştır. Bunun bir parçası olarak da dönemin iktidar kavramı, özellikle Foucault'nun yaklaşımıyla irdelenmiştir. Ayrıca o iktidar anlayışının etkileri üzerinde durulmuştur.
Where there is human, there is the notion of power. Thus, the term power is defined. The types of power are given including political power. At the moment the era we are living through is called Postmodern by many people. That Postmodern era is described giving the most outstanding properties in comparison to Modernism. Then, Postmodern politics is studied. As a part of this, the Postmodern notion of power is studied especially through Foucault. The influence of that undestanding of power is focused on.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2715
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aslı Kumbaracı Uçkan.pdf854.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 27, 2024

Download(s)

356
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.