Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27299
Title: Çalışan kadın personelin kariyer gelişimi: Eğitim sektöründe kıyaslamalı bir araştırma: Denizli örneği
Other Titles: Çalışan kadın personelin kariyer gelişimi: Eğitim sektöründe kıyaslamalı bir araştırma : Denizli
Authors: Halaçlı, Bekirhan
Advisors: Orhan, Kamil
Keywords: Kariyer gelişimi
Kariyer sorunları
Cam tavan
Çalışma hayatında kadın
Career development
Career problems
Glass ceiling
Women in working life
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Kadınların kariyer sürecinde karşılaştıkları engeller bulunmaktadır. Kadınların karşılaştıkları engeller içinde cam tavan sendromu en etkili olandır. Bu çalışmayla Denizli’de eğitim sektöründe çalışan öğretmenler ile akademisyenlerin kariyer gelişim süreci değerlendirilecektir. Kariyer sürecinde karşılaştıkları cam tavan sendromu hakkında algılar ortaya konacaktır. Çalışma 4 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kariyer tanımı ve tarihsel süreci ile kariyerde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verilecektir. İkinci bölümde ise kadınların tarihsel açıdan çalışma hayatına katılma süreci bilgilendirilecektir. Daha sonra cam tavan sendromu alt boyutları ile açıklanacaktır. Üçüncü bölümde kariyer gelişimi ve cam tavan sendromuna yönelik yapılmış literatür taramaları paylaşılacaktır. Dördüncü bölümde ise kariyer gelişim süreci ve bu süreçte en çok karşılaşılan cam tavan sendromuna yönelik alan araştırmasından elde edilen bulgular ortaya konacaktır. Bulgulara yönelik değerlendirme ve tavsiyelerde bulunarak araştırma sonuçlandırılacaktır. Araştırmada yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Toplamda 60 katılımcı ile Denizli ilinde yüz yüze görüşme yöntemi gerçekleştirilmiştir.
There are barriers that women face in their career process. Glass ceiling syndrome is the most effective barrier among women. This study will evaluate the career development process of teachers and academicians working in the education sector in Denizli. In the career process, perceptions about the glass ceiling syndrome they meet will be revealed. The study consists of 4 main parts. In the first part, information about career definition and historical process and problems in career will be given. In the second part, information will be given about the process of participation of women in working life in terms of history. Then it will be explained by the glass ceiling syndrome sub-dimensions. In the third part, information about career development and literature reviews for glass ceiling syndrome will be given. In the fourth part, the findings obtained from field research for career development process and glass ceiling syndrome which is most encountered in this process will be shared. The research will be concluded by evaluating the findings and recommendations. A semi-structured questionnaire was used in the study. A total of 60 participants were interviewed face to face in the province of Denizli.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27299
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bekirhan Halaçlı.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

214
checked on May 6, 2024

Download(s)

328
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.