Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2739
Title: Geleneksel dokumalarda koruma ve onarım prensipleri
Authors: Okca Koyuncu, Ayşegül
Advisors: Bilal Söğüt
Keywords: Kültürel Miras
Geleneksel Dokumalar
Halı-Kilim
Koruma-Onarım
Cultural Heritage
Traditional Weaving
Carpet-Rug
Conservation-Restoration
Abstract: Geleneksel Dokumalarda Koruma ve Onarım Prensipleri ana başlığı altında oluşturulan ve elde edilen bilgiler ışığında şekillenen tez üç ana bölümden oluşmaktadır. Koruma ve Onarım Kültürü adı verilen birinci bölüm "Koruma ve Onarım, Koruma ve Onarımın Dünyadaki ve Ülkemizdeki Gelişimi, Geleneksel Dokumalarda Koruma ve Onarım Anlayışı" şeklinde üç alt başlıkta incelenmiştir. Geleneksel Dokumaların Korunması ve Onarılması adı verilen ikinci bölüm "Geleneksel Dokumaların Yapısal Özellikleri, Geleneksel Dokumalarda Bozulmaya Neden Olan Etkenler ve Bozulmanın Engellenmesi İçin Alınması Gereken Önlemler, Onarım Öncesi Karar Verme Ölçütleri ve Teknik Analiz, Geleneksel Dokumaların Onarımı" şeklinde dört alt başlıkta incelenmiştir. Geleneksel Dokumaların Müzelerdeki Durumu adı verilen üçüncü bölüm "Geleneksel Dokumaların Müzelere Kazandırılmasının Gerekliliği, Geleneksel Dokumaların Müzelerde Sergilenmesi ve Depolanması" şeklinde iki alt başlıkta incelenmiştir Sonuç bölümünde ilk olarak araştırma kapsamında elde edilen bilgiler toplu olarak ele alınmıştır. Ayrıca koruma ve onarım anlayışının geleneksel dokumalar üzerindeki etkisi üzerinde durularak yapılan yanlış uygulamalara dikkat çekilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Geleneksel Dokumalar, Halı-Kilim, Koruma- Onarım.
Dissertation created under the main heading: "Principles of the Conservation and Restoration of Traditional Weaving" and shaped in the light of the information obtained; consists of three main parts. The first section called Conservation and Restoration of Cultural was studied in three sub-headings as "Conservation and Restoration, Development of Conservation and Restoration in the World and in our Country, Understanding the Conservation and Restoration of Traditional Weaving". The second section called Protection and Restoration of Traditional Weaving was studied in four sub-headings as "Structural Characteristics of Traditional Weaving, Factors Causing Deterioration of Traditional Weaving and Precautions for Prevention of Corruption, Criteria of Decision Making before Restoration and Technical Analysis, Restoration of Traditional Weaving". The third section called Availability of Traditional Weaving at the Museum was studied in two sub-headings as "Necessity of giving Traditional Weaving to Museum, Exhibiting and Storing of Traditional Weaving in the Museum". In the conclusion section the information obtained under investigation is collectively covered firstly and focused on the impact of protection and restoration understanding on traditional weaving, attention is drawn to the wrong practices. Keywords: Cultural Heritage, Traditional Weaving, Carpet-Rug, Conservation- Restoration.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2739
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşegül Koyuncu Okca.pdf6.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on May 6, 2024

Download(s)

2,464
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.