Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2748
Title: The postmodern re-making of history: A metahistorical study of Julian Barnes's fiction
Other Titles: Postmodernizmde tarihin yeniden yazımı: Julian Barnes'ın romanlarının metatarihsel bir incelemesi
Authors: Mehmet Ali Çelikel
Taniyan, Baysar
Keywords: Julian Barnes
Postmodernism
Historiography
Metahistory
Historiographic metafiction
Julian Barnes
Postmodernizm
Tarih yazımı
Meta-tarih
Tarihsel üstkurmaca
Issue Date: 2014
Abstract: Bu çalışma, Foucault, White ve Hutcheon gibi kuramcılar tarafından yapılandırılan postmodern tarih yazım kuramı çerçevesinde, postmodern tarihin geçmişe ilişkin bilgilerimizi nasıl değiştirdiğini ve bu değişimin postmodern İngiliz romanında nasıl yansıtıldığını göstermektedir. Çalışma, geçmişi doğru olarak anlatmanın güçlüğü ile yakından ilgilenen Julian Barnes'ın kurgusal eserlerine odaklanmaktadır. Postmodern dönemde, sadece tarihsel izlerin güvenilirliği değil, doğrusal ve güvenilir tarihsel anlatı da sorgulanmaktadır. Barnes'ın kurgusu geçmiş ile ilgili değildir, ama geçmişin ne derece doğrulukla anlatılabileceği ve algılanabileceğinin yollarını tanımlayan Foucault'nun arkeolojisine ve Hayden White'ın meta-tarihine benzemektedir. Bu tez, Barnes romanlarını biçimsel ve tematik açılardan çözümleyerek, karmaşık güç ilişkileri içindeki söylemler aracılığıyla tarihin postmodern yöntemlerle yeniden oluşturulması olgusunu tartışmayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Julian Barnes, postmodernizm, tarih yazımı, meta-tarih, tarihsel üstkurmaca
Framed by a historiography of postmodernism as it has been configured by such theoreticians as Foucault, White and Hutcheon, this thesis will show how postmodern history alters established knowledge about the past and how this alteration is reflected in postmodern English fiction. The study will focus on Julian Barnes's fiction, which is understood as engaging with the difficulty of narrating the past accurately. In the postmodern period, not only is the authenticity of the historical trace put into question, but also is the established notion of linear, reliable historical narration. Barnes's fiction is not about the past, but resembles an archaeology – to use Foucault's term – and a metahistory – to use Hayden White's term – which together define those ways in which the past can be perceived and with what degree of accuracy it can be narrated. By means of both formal and thematical analyses of Barnes's fiction, the present thesis aims to discuss the postmodern remaking of history through competitive discourses embedded in complicated power relations. Key Words: Julian Barnes, postmodernism, historiography, metahistory, historiographic metafiction
URI: https://hdl.handle.net/11499/2748
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baysar Tanıyan.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

22
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.