Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27571
Title: Okul müdürlerinin kullandıkları güç merkezi oluşturma oyunları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Other Titles: Power base games that school principles use scale: Its development, validity and reliability
Authors: Gencer, Muharrem
Tok, Türkay Nuri
Ordu, Aydan
Keywords: eğitim yönetimi
Issue Date: 2018
Publisher: International Journal of Assessment Tools in Education
Abstract: Globalleşen dünyada örgütler diğer örgütler ve çevresi ile güç mücadelesini yaşarken, örgütün en önemli kaynağı olan çalışanlar da kendi içlerinde güç mücadelesi yaşarlar. Bu güç mücadelesinden başarıyla çıkabilmek için çalışanlar özellikle de yöneticiler örgütlerde bir takım politik oyunlar kullanmaktadırlar. Bir eğitim örgütü olan okullarda okul müdürlerinin güç merkezi oluşturma oyunlarını nasıl ve ne kadar kullanıldığını görebilmek adına okul müdürlerinin kullandıkları güç merkezi oluşturma oyunları ölçeğinin geliştirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Burdur ili Yeşilova ve Karamanlı ilçelerinde çalışan 213 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçeğin uzmanlar tarafından değerlendirilmesinde Lawshe tekniğinden yararlanılmış, sonrasında Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sponsorluk, ittifak kurma, imparatorluk kurma, bütçeleme, uzmanlık ve patronluk olmak üzere 6 boyut ve 41 maddeden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27571
https://doi.org/10.21449/ijate.407218
ISSN: 2148-7456
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ijate 2018.pdf3.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Dec 4, 2023

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.