Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2767
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHakan Sarıtaş-
dc.contributor.authorAydın, Deniz-
dc.date.accessioned2018-05-04T06:48:26Z
dc.date.available2018-05-04T06:48:26Z
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2767-
dc.description.abstractBu çalışma, bankacılık sektöründe ve reel sektörde finansal istikrarın ve etkin risk yönetiminin sağlanması adına bankaların olduğu kadar KOBİ'lerin de üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelerinin gerekliliğini izah etmeyi hedeflemektedir. Tezde öncelikle, 1980'lerden itibaren yaşanan ve tüm dünyada pek çok ekonomiyi etkisi altına alan iktisadi krizlerin özellikle bankacılık sektörüne getirdiği zararlardan bahsedilmektedir. Ardından, artan küreselleşme ve sermaye hareketlerinin bankalar ve finans kuruluşlarının uluslararası faaliyetlerini nasıl yüksek risklerle devam etmelerini tetiklediklerine değinilmektedir. Oluşan yüksek rekabet ortamında finansal istikrarın sağlanması adına getirilen standartlardan bahsedilmekte ve bu bağlamda Basel I'den ve Basel II'den bahsedilerek bankaların sermaye gereksinimleri üzerine getirilen yaklaşımlardan bahsedilmektedir. Son olarak ise KOBİ'lerin önemi ve Basel II'nin KOBİ'ler üzerindeki etkileri ile KOBİ'lerin uyum sürecinde yapmaları gerekenlerden bahsedilmektedir. Tezin uygulama bölümünde ise sekiz adet firmanın yeni derecelendirme (rating) yöntemlerine göre nasıl değerlendirildikleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca bu derecelendirme (rating) işleminin KOBİ'lerin kredi maliyetlerini nasıl etkilediğinden bahsedilmektedir. Anahtar kelimeler: Basel I, Basel II, KOBİ, Sermaye Yeterliliği, Derecelendirmeen_US
dc.description.abstractThis study aims to expound on the necessity for SMEs to do their duty in order to secure effective risk management and financial stability in both banking sector and real economy. In this thesis we first explain the losses and damages particularly in banking sector caused by the economic crises occured since the begining of 1980s. Afterwards, it is emphasized how increasing globalization and capital movements actually triggered off financial enterprises and banks to operate with high risks. Additionally, in this thesis, the standards to create a financial stability in a highly competitive envorinment and the capital adequacy brought by Basel I and Basel II are explained. Finally, the importance of SMEs and the effects of Basel II on SMEs are discussed inaddition to the duties of SMEs in the process of adaptation to Basel II standards. In the case study chapter of the thesis, eight businesses are evaluated in accordance with the rating systems provided by Basel II. Furthermore, the way how those rating systems modify credit costs for SMEs is discussed. Key words: Basel I, Basel II, SMEs, Capital Adequacy, Ratingen_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBasel Ien_US
dc.subjectBasel IIen_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectSermaye Yeterliliğien_US
dc.subjectDerecelendirmeen_US
dc.subjectBasel Ien_US
dc.subjectBasel IIen_US
dc.subjectSMEsen_US
dc.subjectCapital Adequacyen_US
dc.subjectRatingen_US
dc.titleBasel II'ye uyum sürecinde KOBİ'lerin yükümlülükleri ve derecelendirme uygulamasıen_US
dc.title.alternativeThe obligations of SMES in the process of adaptation to Basel II and a case study of ratingen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid28249-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid263320en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deniz Aydın.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

24
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.