Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2784
Title: Eski Yakındoğu'da din-siyaset ilişkisi
Other Titles: Ancient Near East politics religion in-relationship
Authors: Yusuf Kılıç
Eser, Elvan
Keywords: Eski Yakındoğu
Din-Siyaset
Ancient Near East
Religion, Politics
Issue Date: 2014
Abstract: Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan "ESKİ YAKINDOĞU'DA DİN-SİYASET İLİŞKİSİ" isimli çalışmamızda, Eski Yakındoğu siyasi teşekküllerinde mevcut bulunan din-siyaset ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamız üç ana başlıktan oluşmakta olup ilk bölümde dinin insan hayatındaki önemi ve yaptırımı üzerinde durulmuş ve Eski Yakındoğu memleketinde ilk kentleşme sürecinde dinin fonksiyonu tespit edilmeye gayret edilmiştir. İkinci bölümde Mezopotamya coğrafyasında hüküm sürmüş devletlerin oluşumunda dinin ne denli etki gösterdiği dillendirilmiştir. Son bölümde ise Anadolu coğrafyasında yer edinmiş olan Hitit ve Urartu Devletleri'nin siyasi tarihlerinin ana hatları verilerek, siyasi oluşumların devlet idaresindeki dini temeller incelenmiştir. Bu çalışma esnasında bu konuyla ilişkili bulunan kitap ve makalelerden yararlanılarak, derleme bir eser ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Eski Yakındoğu, Din-Siyaset
In this Master's Thesis named "The Relation Of Religion and Politics at Ancient Near East", the relation between religion and politics of Ancient Near East's political establishments worked out. Our study consists of three main headings. The first section of this study has been focused on the importance of religion in human life and sanction and the function of religion has been tried to determine for he first urbanization process in Ancient Near East region. In the second part how religion in the formation of the Mesopotamia geography reigned states effect has been verbalized. In the last part of study Anatolia which has carved a place in the political history of the Hittite and Urartu States by giving outline of the political formations in the state administration of religious foundations were investigated. During this study the boks and articles which were related to this issue are used and a compilation work has tried to put. Keywords: Ancient Near East, Religion, Politics.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2784
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elvan Eser.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.