Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2813
Title: Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları ve Türkiye
Other Titles: European Union education and youth programmes and Turkey
Authors: Yusuf Ziya Bildirici
Öztürk, Fatma
Keywords: Avrupa Birliği (AB)
AB Eğitim Politikaları
AB Eğitim ve Gençlik Programları
Hayatboyu Öğrenme Programı
Gençlik Programı
Issue Date: 2009
Abstract: Son birkaç yıldır ülkemizde kamu kurumlarından Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK), sanayicilerden eğitimcilere kadar pek çok kişi ya da kuruluş Avrupa Birliği (AB)'nin finanse ettiği çeşitli programlardan yararlanmaktadır. Bu programlardan biri de AB Eğitim ve Gençlik Programları'dır. 1999 Helsinki Zirvesi'yle adaylık statüsü verilen Türkiye, üye ve aday ülkelerin yararlandığı AB programlarına katılım ücreti yatırarak ve gerekli düzenlemeleri yaparak dâhil olmuştur. Bu programlar, hem Türkiye'nin üye olmak istediği bu Birliğin eğitim, kültür ve toplum yapısını ve dilini tanıması hem de Avrupa ülkelerinin Türkiye hakkındaki yanlış, eksik ya da önyargılı bilgilerini bırakması için önemli bir fırsattır. Programlar, vatandaşlarımız ve kuruluşlarımız için de olumlu geri dönüşümler sağlamaktadır. İlerleme raporları, kurum raporları ve uzman görüşleri çerçevesinde, genel olarak Ulusal Ajans ve programların Türkiye'deki gelişiminin başarılı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bugüne izlediği Eğitim Politikalarından hareketle oluşturulan ve Türkiye'de Ulusal Ajans tarafından yürütülen Eğitim ve Gençlik Programları ve bu programların Türkiye'deki gelişimi açıklayıcı ve betimleyici bir yöntemle ele alınmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; AB Eğitim Politikası'nın tarihsel süreci anlatılmaktadır. İkinci bölümde, Türkiye'de uygulanan ve Ulusal Ajans tarafından yürütülen AB Eğitim ve Gençlik Programları örneklerle ve ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise, bu programların Türkiye'deki gelişimi yetkililerin görüşleri ve raporlarla ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği (AB), AB Eğitim Politikaları, AB Eğitim ve Gençlik Programları, Hayatboyu Öğrenme Programı, Gençlik Programı
For the last few years, several people and institutions in Turkey have benefited from the several programmes that the European Union (EU) funds. One of them is EU Education and Youth Programmes. Turkey took part in these programmes from which the member and candidate countries benefit paying participation fee and making some legal arrangements after the Summit in Helsinki in 1999. These programmes are an important opportunity both for Turkey as a candidate country to learn the social, educational and cultural structure of the Union and for the European Countries to isolate the incorrect and preconceived thoughts about Turkey. The programmes have provided our citizens and institutions positive feedback. According to the official reports and expert opinions, the development of the programmes and the National Agency in Turkey is generally successful. This thesis studies EU Education and Youth Programmes that were developed within the framework of educational policies of the EU since its establishment and that are executed by National Agency and the development of the programmes in Turkey in an explanatory and descriptive method. The first chapter of the thesis studies the history of the EU educational policy. In the second chapter, EU Education and Youth Programmes applied in Turkey and executed by National Agency are explained with samples and in detail. In the third and last chapter, the development of these programmes in Turkey is told by expert opinions and reports. Keywords: European Union (EU), EU Educational Policies, EU Education and Youth Programmes, Lifelong Learning Programme, Youth Programme
URI: https://hdl.handle.net/11499/2813
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Öztürk.pdf16.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

36
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.