Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2818
Title: Çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de istihdam üzerindeki mali yükümlülüklerin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of the financal burdens on the employments in Turkey and in various countries of European Union
Authors: İbrahim Organ
Berkay, Ferhan
Keywords: İstihdam
Mali Yükümlülük
Avrupa Birliği
Sosyal Güvenlik
Employment
Fiscal Burden
European Union
Social Security
Issue Date: 2009
Abstract: İstihdam üzerindeki mali yükümlülükler işgücü maliyetlerinin ücretler dışında kalan kısmını ifade etmektedir ve ücretler üzerinden alınan vergiler ile parafiskal kesintilerden oluşmaktadırlar. Ülkelerin izledikleri istihdam politikaları istihdam üzerindeki mali yükümlülüklerin temel belirleyicisi konumundadır. Hükümetler açısından önemli bir sosyo-ekonomik politika aracı olan bu yükümlülükler, ülke ekonomileri üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilmektedirler. Ülkemiz Avrupa Birliği adaylık sürecindedir ve diğer tüm alanlarda olduğu üzere istihdam politikası alanında da Birlik politikaları ve uygulamaları ile uyumlu bir yapıya sahip olmak durumundadır. Çalışmada gerek Avrupa Birliği'nde gerekse Türkiye'de uygulanmakta olan istihdam politikaları genel bir çerçeve ile ele alınmış, bu bağlamda sosyal güvenlik yapıları ve istihdam üzerindeki mali yükümlülükleri karşılaştırılmıştır. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında konu ile ilgili benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuş ve mevcut sorunların çözümü için öneriler sunulmuştur
The financal burdens on the employments expresses the labour costs beyond the wages and formed by the parafiscal contributions and with taxes charged on wages. The employment policies followed by the countries are in the position fundamental indicators of the fiscal burdens. The burdens from the goverments point of view which are being important instruments of social&economic policies can create positive or negative effects on the countries economy. Our country is in the phase of candidacy for European Union and as in all other matters, she has to be well adjusted in the field of employment policy with the unions policies and applications. In this paper, the employment policies being applied both in European Union and Turkey are taken in general frame and in this respect their social security structures and its fiscal burdens on employments have been compared. Similarities and differences relevant to subject between European Union and Turkey are brought up and the proposals for the solution of the present existing problems
URI: https://hdl.handle.net/11499/2818
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ferhan Berkay.pdf887.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

6
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.