Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/28576
Title: I?lkokula başlama yaşına i?lişkin yönetici ve öğretmen görüşleri
Authors: Durmaz, Gökhan
Keywords: Eğitim sistemi
İlköğretim
İlkokul
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: 4+4+4 eğitim sistemi 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında ilk defa uygulanmıştır. İlk defa uygulanan eğitim sistemi ile birlikte 60 aylık çocukların birinci sınıfa kayıtlarının yapılması sağlanarak aralarında 24 ay fark bulunan çocukların aynı sınıfta başarı için mücadele etmeleri istenmiştir. Yapılan araştırmalar (Boz ve Yıldırım, 2017) sonucunda küçük yaş grubundaki öğrencilere öğretmenlerin ders vermekte zorlandıkları; aynı sınıfta 60-65-66-71-72 ve daha fazla aylık olan öğrencilerin sayısının artıkça eğitim zorluklarının da arttığı ortaya çıkmıştır. Aynı yaş grubunda olmalarına rağmen tamamen veli isteğine bağlı olarak bazı çocuklar anasınıfına, bazıları ise birinci sınıfa gitmektedirler. Bu ayırımın ana nedeni 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ülkemizde uygulanan 4+4+4 eğitim sistemi olmuştur. İlerleyen yıllarda bu durum düzeltilmeye çalışılmış ancak 2019 yılı Temmuz ayında yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 66-72 ay yaş grubu çocukların birinci sınıf kayıtları tamamen velinin bakış açısına bırakılmıştır. Veli çocuğunun birinci sınıfa hazır olmadığını düşünüp 69, 70 ve 71 aylık çocuğunun kaydını bir yıl daha erteleyebilme ya da birinci sınıfa hazır olduğunu düşünüp 66,67 ve 68 aylık çocuğunu, bir yıl öncesinden kayıt erteleyenler de düşünüldüğünde çocuğunu 84 aylık ve daha üzeri olan öğrencilerle aynı sistem içerisine dâhil edebilme hakkına, okula vereceği bir dilekçe ile sahip olabilmektedir. Veliye bu hakkın verilmiş olması bir anlamda eğitimde öğrenciler açısından fırsat eşitsizliğini de ortaya çıkarmaktadır. Hazır bulunuşluk açısından yeterli olmayan öğrenciler sadece velileri istediği için ilkokul birinci sınıfa kayıtları yapılıp sistem içerisinde daha fazla çaba göstererek başarılı olmaya zorlanmakta, başarısız olanlardan velileri isteyenlerin kayıtları bir yıl ertelenmektedir. Velileri istemeyen çocuklar okula devam etmekte sene sonunda yine veli ikna edilemez ise sınıf tekrarı yapmadan bir üst sınıfa devam etmektedirler. Kayıtları bir yıl ertelenen çocuklardan maddi durumu iyi olanlar anasınıfına gitmekte, iyi olmayanlar bir yıl beklemektedir. Bazı çocukların kayıtları ise akranları içerisinde küçük kalmasın düşüncesiyle birinci sınıf için hazır bulunuşluğu yeterli olduğu halde bir yıl daha veli dilekçesi ile kayıtları ertelenmekte ve anasınıfına sadece velileri istediği için yönlendirilmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/28576
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÖKHAN_DURMAZ_PROJE.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

1,028
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.