Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2859
Title: İlköğretim yedinci sınıf fen bilgisi dersi kuvvet, hareket ve enerji ünitesinde çoklu zeka kuramı tabanlı öğretimin öğrenci başarısı ve tutumları üzerindeki etkileri
Other Titles: The effects of multiple intelligence theory based instruction of seventh grade force, movement and energy unit on students science achievement and attitudes towards science
Authors: Öngören, Halil
Advisors: Abdurrahman Şahin
Keywords: Başarı
Tutum
Fen Bilgisi Ögretimi
Çoklu Zeka Kuramı
Multiple Intelligence Theory
Attitude
Achievement
Science Teaching
Abstract: Bu arastırmada ilkögretim yedinci sınıf Fen Bilgisi dersinin, ?Kuvvet, Hareket Enerji? ünitesinin ögretiminde, Çoklu Zeka Kuramı tabanlı ögretimin uygulandıgı grup ile geleneksel ögretimin uygulandıgı grubun basarıları ve Fen Bilgisi dersine karsı tutumları arasında anlamlı bir farkın bulunup bulunmadıgı saptanmak istenmistir. Arastırma deneysel bir çalısma olup, ögrencilerle yapılan birebir görüsmelerden alınan nitel verilerle desteklenmistir. Çalısma 2006-2007 Egitim-Ögretim yılının I. Döneminde, zmir Menderes Bayrak lkögretim okulunda okuyan 60 ilkögretim yedinci sınıf ögrencisi ile yedi hafta süresince yürütülmüstür. Kontrol grubu dersleri geleneksel yöntemle, deney grubu ise Çoklu Zeka Kuramı tabanlı ögretimle islemistir. Arastırma ?Kuvvet, Hareket ve Enerji? ünitesinin hedef ve davranıslarıyla sınırlı tutulmustur. Veri toplama araçları olarak ?Kuvvet, Hareket ve Enerji? ünitesi basarı testi, Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçegi, Çoklu Zeka Envanteri ve ögrencilerle uygulama sonrasında yapılan birebir görüsmelerden alınan kayıtlar kullanılmıstır. Verilerin analizinde SPSS 11.0 paket programından yararlanarak Bagımsız örneklemlerde t-testi anlamlılık düzeyi .05 olarak alınarak kullanılmıstır. Görüsmelerden alınan verilere ?içerik analizi? teknigi uygulanmıstır. Tekrar eden konular, düsünceler ve problemler ayrıstırılıp, sayılmıs ve yorumlanmıstır. Arastırmanın bulgularından varılan sonuçlar söyle özetlenebilir: 1. Fen Bilgisi dersi ?Kuvvet, Hareket ve Enerji? ünitesinde Çoklu Zeka Kuramı tabanlı ögretimin uygulandıgı deney grubu ile, geleneksel ögretimin uygulandıgı kontrol grubu ögrencilerinin basarıları açısından deney grubu lehine anlamlı fark bulunmustur. 2. Çoklu Zeka Kuramı tabanlı ögretim, ögrencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumları üzerinde geleneksel yöntem ile aynı etkiye sahip olmustur. 3. Fen Bilgisi dersi ?Kuvvet, Hareket ve Enerji? ünitesinde Çoklu Zeka Kuramı tabanlı ögretime dayalı ders isleyen deney grubu ögrencilerinin etkinliklere yönelik görüsleri olumlu olup, ögrenciler dersten zevk aldıklarını, eglenerek ögrendiklerini belirtmislerdir. Arastırmadan elde edilen sonuçlar ısıgında, Çoklu Zeka Kuramı tabanlı Fen Bilgisi ögretiminin ögrencilerin basarısını arttırmada etkili oldugu ve ögrencileri degisik zeka alanlarını kullanmaya tesvik ettigi söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Çoklu Zeka Kuramı, Tutum, Basarı, Fen Bilgisi Ögretimi
In this research, the purpose is to determine if there is a significant difference between the achievement and attitude scores of the group instructed with traditional method of teaching and the group instructed with Multiple Intelligence theory based teaching. This aim has been tried to be achieved with the help of teaching seventh grade `Force, Movement and Energy? unit. This research is basically carried out with experimental design. Quantitative data were supported by the qualitative data gathered by one-to-one interviews with the participant students. The research was conducted sixty students of seventh grade from Izmir Menderes Bayrak Elementary School for a period of seven weeks in the first semester of 2006-2007 schooling year. The control group was instructed with the traditional conception of teaching while the experiment group was instructed with the Multiple Intelligence Theory based instruction. The research has been limited with the objectives and goals of `Force, Movement and Energy? unit. As the data gathering instruments, Force, Movement and Energy Unit Achievement Test, Science Attitude Scale, Multiple Intelligence Inventory and the records of one-to-one interviews with the students after the experiment. In analyzing the data, SPSS 11.0 package program has been used. The significance level for independent samples t-test has been determined as .05. The `Content Analysis? technique has been applied for the qualitative data gathered from the interviews with students. Repeating codes and themes were identified, counted, presented, and interpreted. The results of the research could be summarized as below: 1. There is a significant difference between the average scores of the group instructed with the traditional method and the group instructed with Multiple Intelligence Theory based instruction on behalf of the experiment group. 2. Since the average attitude scores between two groups do not demonstrate a significant difference, it could be said that the Multiple Intelligence Theory Based Instruction and the traditional method have the same effect on the students? attitudes towards Science as a course. 3. The students in the experiment group had positive opinions about the instructional activities and also they state that they enjoyed the instruction and learned in a great pleasure. As a result, it can be said that science instruction based on the principles of multiple intelligences theory is effective in increasing students? achievement and also encourages students to use different intelligence domains. Keywords : Multiple Intelligence Theory, Attitude, Achievement, Science Teaching
URI: https://hdl.handle.net/11499/2859
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halil Öngören.pdf3.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on May 6, 2024

Download(s)

4,088
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.