Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2907
Title: Learning vocabulary through e-portfolios and its effects on 9th grade Anatolian high school students' strategy development and learner autonomy
Other Titles: E-portfolyo yoluyla kelime öğrenimi ve Anadolu lisesi 9. sınıf öğrencilerinin strateji ve öğrenir özerkliği gelişimine olan etkisi
Authors: Recep Şahin Arslan
Öğmen, Kısmet
Keywords: Vocabulary
Vocabulary Learning Strategies
Learner Autonomy
E-portfolio
Kelime
Kelime Öğrenme Stratejileri
Öğrenir Özerkliği
Eportfolyo
Issue Date: Jun-2011
Abstract: İyi bir kelime bilgisinin, dil öğreniminin temeli olduğu inkar edilemez. Ancak, içinde bulunduğumuz teknoloji döneminde, geleneksel kelime öğrenme yöntemleri yeterli görünmemektedir. Birçok öğrencinin strateji geliştirme ve bu şekilde öğrenir özerkliğine sahip olma ihtiyacı içinde oldukları görülmüştür. Gençlerin bilgisayara ve internete olan ilgileri dikkate alındığında, bu çalışma daha güncel bir kelime öğrenme aracı geliştirmeyi, öğrencilerin kelime öğrenme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olmayı ve öğrenir özerliği seviyelerini yükseltmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla 89 adet 9. sınıf Anadolu lisesi öğrencisinden 24 hafta süreyle bir kelime öğrenme e-portfolyosu tutmaları istenmiştir. Katılımcıların çalışma öncesi ve sonrası strateji kullanımı ve öğrenir özerkliği seviyelerinde anlamlı bir değişim olup olmadığını saptamak amacıyla, katılımcılara çalışma öncesi ve sonrası anket verilmiştir. Öğrenciler bir uzaktan eğitim platformuna kayıt olup 12 adet kelime öğrenme ödevi hazırlamışlardır. Bu süre içerisinde, araştırmacı, süreci izlemek amacıyla araştırma günlükleri tutmuştur. Son olarak, en aktif katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır. Sonuçlar, katılımcıların % 67'sinin e-portfolyo çalışmasına ilgi gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bilgisayar kullanımına dayalı ödevler, katılımcıların ders içerisinde öğrendikleri kelimeleri kullanmaya daha fazla ilgi göstermelerini sağlamıştır. Katılımcıların yeni bazı stratejiler edindiklerini gözlenmiştir. Bu sonuçlar göstermiştir ki, uygulanan kelime öğrenme e-portfolyosu, katılımcıların yeni kelime öğrenme stratejileri geliştirmelerine ve öğrenir özerliği oluşturmalarına katkıda bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Kelime, Kelime Öğrenme Stratejileri, Öğrenir Özerkliği, E-portfolyo.
It is undeniable that good vocabulary knowledge is the basis of language learning. However, in the era of technology we are in, traditional ways of learning vocabulary do not seem to be sufficient. It was observed that most students were in the need of developing vocabulary learning strategies and thereby becoming more autonomous learners. Considering the teenagers? interest in computers and the Internet, this study aimed to develop a more up-to-date vocabulary learning tool, promote students ability to develop vocabulary learning strategies and increase their level of autonomy. For this purpose 89 9th grade Anatolian high school students were asked to keep a vocabulary learning e-portfolio for 24 weeks. The participants were given pre- and post application questionnaires in order to determine any significant difference between their strategy use and their level of autonomy before and after the study. Students registered to an e-learning platform received 12 vocabulary tasks for 24 weeks. In the mean time researcher logs were kept in order to keep track of the process. Finally, student interviews were held with the most active participants. The results showed that 67 % of the students were interested in the e-portfolio project. Computer based tasks increased their interest in using the words they had learnt. They adopted several new vocabulary learning strategies. These outcomes revealed that vocabulary learning e-portfolios contributed to develop new vocabulary learning strategies and build learner autonomy in our participants. Key words: Vocabulary, Vocabulary Learning Strategies, Learner Autonomy, E-portfolio.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2907
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kısmet Öğmen.pdf4.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

72
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.