Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2946
Title: Üniversite bütçelerinin analizi
Other Titles: Analyzing of universities budgets
Authors: Ersan Öz
Alaşahin, Kemal Mustafa
Keywords: Yüksek öğretim kurumları
Bütçe ödenekleri
Yüksek öğretim kurumları harcamaları
Higher education institutes
Budget appropriations
Higher education institutes expenditures
Issue Date: Sep-2007
Abstract: Bu çalısmanın amacı; bir ülkenin kalkınmasında ve ekonomisinin büyümesinde en önemli rolü oynayan yüksek ögretim kurumlarının en büyük finansman kaynagı olan bütçe ödeneklerinin incelenmesidir. Çalısma üç bölümden olusmaktadır. lk bölümde konu teorik bir çerçevede ele alınırken ikinci bölümde analize baslangıç safhası, üçüncü bölümde ise analiz kısmına deginilecektir. Yüksek ögretim hizmetlerinin teorik düzeyde incelendigi birinci bölümde, yüksek ögretim kavramının tanımlanması, maliye bilimi içerisindeki yeri, dıssallıkları ve devletin müdahale sebepleri incelenecektir. kinci bölümde, yüksek ögretimin finansmanı incelenecek ve Türk Yüksek Ögretim sistemi hakkında bilgiler verilecektir. Çalısmamamızın son kısmı olan üçüncü bölümde ise, yüksek ögretim kurumlarına aktarılan bütçe ödeneklerinin ve yüksek ögretim kurumlarının harcamalarının gelisimleri ve bilesimleri incelenecektir. Çalısmamızdaki sayısal verilerin birçogu www.yok.gov.tr, www.tuik.gov.tr, www.muhasebat.gov.tr web adreslerinden saglanmısmıs olup, tarafımızca 1987 yılı temelli deflatör serileri kullanılarak veriler reel hale getirilmistir.
The objective of this study is; analyzing budget appropriations that biggest financial source of higher education institutes having most important to development and economical improvement of a country. The study is consisting of three sections. While in the first section to deal with the subject matter in the theoretical analyses, in the second section stage of begin analyze, in the third section stage of analyze is touch on. At the first section which higher education services are theoretically analyzed, higher education concept was declared, at the place of public finance, that?s externalities and reasons of influence to government is analyzed. In the second section, financing of higher education is examined and Turkish higher education system is introduced. In the last section, budget appropriations which transferred to higher education institutes and expenditures of higher education institutes, progresses and combinations are examined. In the study?s most of the statistically dates was supplied from www.yok.gov.tr, www.tuik.gov.tr, www.muhasebat.gov.tr web sites and this dates was transformed in to reel dates whereby 1987 based deflation series
URI: https://hdl.handle.net/11499/2946
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Kemal Alaşahin .pdf973.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

66
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.