Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2953
Title: Yaşar Kemal'in İnce Memed adlı romanındaki söz dizimsel yapı
Other Titles: Syntax Structure in Yaşar Kemal?s Novel Named İnce Memed
Authors: Akın, Nejla
Advisors: Karpuz, Hacı Ömer
Keywords: Türk Romanının Dili
Türkçe Cümle Yapısı
Yaşar Kemal
İnce Memed
Turkish Novel’s Language
Turkish Sentence Structure
Abstract: Dil kendini edebi eserlerde ortaya koyar. Bu eserlerin içinde dilin en kapsamlı kullanıldığı tür, romandır. Romanlar yazılı anlatım türü olduğu için kalıcıdır. Bu tür eserlerden yola çıkarak dil hakkında söz söylemek mümkündür. Tez çalışmamızı, Yaşar Kemal'in İnce Memed 1, İnce Memed 2, İnce Memed 3, İnce Memed 4 romanları üzerinde hazırladık. Bu dört romanın on ikişer sayfalık bölümleri üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışma sonunda elde edilen sonuçlarla dilimizin cümle yapısı ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Giriş bölümünde, Yaşar Kemal in hayatı, edebi kişiliği ve eserlerine yer verilmiştir. Birinci bölümde, İnce Memed romanlarından alınan metinlerdeki cümleler numaralandırılarak verilmiştir. İkinci bölümde bu metinleri oluşturan 1432 cümlenin parantezleme ve formüllere dönüştürme yöntemleri kullanılarak yapısal incelemeleri yapılmıştır. Bu 1432 cümle belli öge kalıplarına ayrılmıştır. Cümleleri oluşturan ögeler de kendilerini oluşturan yapılara göre bir sınıflamaya tabi tutulmuştur. Üçüncü bölümde 4 ana gruptan ve 56 cümle kalıbından meydana gelen 1432 cümlenin sınıflamalarıyla ilgili değerlendirmeye ve istatistiksel oranlara yer verilmiştir. Sonuç olarak yer yer bozuk yapılı cümleleri olmasına karşın Yaşar Kemal in dili, Türkçenin kurallarını yansıtmaktadır. O, romanlarında uzun cümlelerle birlikte Türkçeyi çok hareketli kullanmıştır. Bu dört romanda Türkçenin zenginliğini görmek mümkündür. Anahtar Sözcükler: Türk Romanının Dili, Türkçe Cümle Yapısı, Yaşar Kemal, İnce Memed
Language introduces itself in literary works. Novel is the types of them which the language is being used with the most comprehensive ones in these works. They are permanent so as to the novels are written expression types. It is possible to say something about language thus these types of literature. We have prepared this thesis on the novels of Yaşar KEMAL, İnce Memed 1, İnce Memed 2, İnce Memed 3, İnce Memed 4. It was studied on the twelve pages of each four novels. It is intended to make a contribution to the studies about the sentence structure of our language at the end of this study. Life of Yaşar KEMAL, his literary personality, and his literary works have been had a part in the introduction. In the first chapter the texts from the ?İnce Memed? novels have taken place with the sentences given numbers. In the second chapter 1432 sentences which composed these texts have been analysed structurally by using the conversion methods of opening a paranthesis and formularizaton. These 1432 sentences have been divided into their own element forms. Besides the elements composed the sentences have been classified according to their structures composed themselves. The evaluation and the statistical rates about the classifying the 1432 sentences which have consisted from the four main groups and fifty-six sentence forms have taken part in the third chapter. Consequently Yaşar Kemal?s language reflects the rules of Turkish although there have been a few inappropriate sentences. He has used the language in a dramatic way and made long sentences in his novels. It is possible to see Turkish?s abundance in these four novels. Key Words : Turkish Novel?s Language, Turkish Sentence Structure, Yasar Kemal, Ince Memed
URI: https://hdl.handle.net/11499/2953
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nejla Akın.pdf25.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

420
checked on May 27, 2024

Download(s)

696
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.