Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2959
Title: Küreselleşme-bölgeselleşme sürecinde yerel ekonomiler: Denizli ili örneği-Madencilik sektörü
Other Titles: Domestic economies during the process of globalisation-regionnalisation: A case of mining sector in Denizli
Authors: Aycan, Nil
Advisors: Nihat Batmaz
Keywords: Küreselleşme
Bölgeselleşme
Bölgesel Kuruluşlar
Kent Ekonomileri
Globalization
Regionalization
Regional Institutions
Urban Economies
Abstract: Bu çalışmanın amacı, küreselleşme ve bölgeselleşme süreci altında Denizli ekonomisi ve madencilik sektörüne yönelik gelişmeleri ve sorunları belirlemektir. 15. ve 16. yüzyıllarda Rönesans ve Reform hareketleriyle başlayan küreselleşme, 18. ve 19. yüzyılda Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimleri çerçevesinde gelişerek II. Dünya Savaşı sonrasında Bretton Woods Sisteminin kurulmasıyla kendini daha belirgin bir şekilde hissettirmeye başlamıştır. Ekonomik sistemde yeniliklere yönelmeye başlanmasıyla ortaya çıkan küresel ve bölgesel kuruluşlar küreselleşmeye hız kazandırmıştır. Küreselleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan ve bölgesel anlamda ekonomik ve sosyal refahı hedefleyen diğer kuruluşların ortaya çıkması ise "bölgeselleşme" kavramını yaratmıştır. 1980'lerden itibaren dünya ekonomisinin hızla büyümesi ve ihracata ağırlık veren ekonomik sistemlerin uygulanmaya başlanması rekabeti arttırarak ekonomilerdeki girişimci sayısının artmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde dünya ticaretinden aldığı payı arttırmak isteyen Türkiye'de de sanayileşme hareketleri artarak yeni girişimciler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu süreç, Türkiye'deki bir kısım tasarrufların ve sermaye birikiminin de ekonomik yatırımlara dönüşmesine katkıda bulunarak "kent ekonomilerinin" doğmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, söz konusu dönemden itibaren kendini gösteren ve yeni girişimlerle sanayide gelişme kaydeden kent ekonomilerinden Denizli ili ve madencilik sektörü incelenmektedir. Saha araştırması uygulanan mermer ve traverten üreten işletmelerden edinilen bilgiler doğrultusunda yapılan analizlere göre, bu sektörün gelişme kaydetmekte olan bir sektör olduğuna, ancak çözümlenmesi gereken finansal ve istihdam sorunlarının bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme; Bölgeselleşme; Bölgesel Kuruluşlar; Kent Ekonomileri
The purpose of the dissertation is to examine the impact of the globalization and regionalization on the mining sector in the economy of Denizli, Turkey. The study has specifically centered on the developments in the mining sector that has emerged during the process of globalization. It is a well-known fact that the globalization has started during the Renaissance movements, has flourished during the industrialization period, and has strongly extended with the Breton Woods. Thus, historically speaking, the globalization process has brought about the birth of new regional and international institutions along with it. Therefore, it has resulted in the creation of the concept of the regionalism. After 1980s, this process has accompanied with the export oriented type of economic growth and development strategies. These developments have intensified the international competition and caused the creation of so called "urban economies". Consequently, this process has also benefitted the marble and travertine industries in Denizli, Turkey. The developments in these industries in Denizli, Turkey have not only created employment opportunities in the sector, but they have also risen saving in the local economy. It has been found that the marble and travertine industries have financing problems. All in all, according the results of the study, this sector has enormous potential to benefit from. Key words: Globalization; Regionalization; Regional Institutions; Urban Economies
URI: https://hdl.handle.net/11499/2959
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nil Aycan .pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on May 27, 2024

Download(s)

300
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.