Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2969
Title: Hata türü ve etkileri analizi ve makine sanayinde bir uygulama
Other Titles: Failure mode and effects analysis and application of machine industry
Authors: Büyüktuna, Oğuzhan
Advisors: Arzu Organ
Keywords: Hata Türü ve Etkileri Analizi
Risk Öncelik Sayısı
Nakil Tankı
Failure mode and effect analysis
The number of priority risk
Transport tank
Abstract: İşletmeler, rekabet koşulları karşısında ilk seferde doğruyu üretmeyi, zaman ve maliyet avantajı kazanmayı, müşteriye hatasız ürün sunmayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı hedeflemektedir. Bu da işletmeleri, hata önleme tekniklerini kullanmaya zorlamaktadır. Hataları, müşteriye ulaşmadan önce belirleyip, ortadan kaldırarak kusursuzluğa ulaşmayı amaçlayan hata önleme tekniklerinin en önemlilerinden biri de Hata Türü ve Etkileri Analizi yöntemidir. Hata Türü ve Etkileri Analizi, mevcut hataları önlemenin yanı sıra mevcut durumda olmayan fakat ortaya çıkma olasılığı olan hataları kaynağında yok ederek, bu hataların oluşması durumunda ortaya çıkacak olan etkileri yaşanmamasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada Hata Türü ve Etkileri Analizi tekniği, GERMETAL Ltd. Şti.'de nakil tankları sürecinde kullanılmıştır. Yapılmış olan Hata Türü ve Etkileri Analizi çalışması ile hata türleri, sebepleri ve hata türlerinin müşterilere olan etkileri belirlenmiştir. Her bir hata türü için, hata olasılıkları, şiddetleri ve keşfedilebilirlik dereceleri hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucu olarak hesaplanan değerlere göre öneriler getirilerek sürecin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Business organizations aim for producing truth against conditions of competition for the first time, gaining time and cost advantage, presenting error free products and providing customer satisfaction. This required companies, forcing to use error prevention techniques. The most important prevention error technique, which aims for perfection by identifying errors before reaching the customers and putting them away, is failure mode and effects analysis method. Failure mode and effect analysis, as well as to prevent errors in the present ,by removing errors which has possibility of occurrence in its source, aims for not to be lived the effects when they occur. In this work, failure mode and effect analysis technique was used in the process of transport tanks in Germetal limited company. With the work of failure mode and effect analysis it is determined failure mode,their reasons and their effects on customers .For every type of error it is calculated error probability,intensity and degree of detectability. Values calculated according to the result of studies have been conducted to improve the process by bringing recommendations.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2969
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oğuzhan Büyüktuna.pdf3.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

228
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.