Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2984
Title: Albert Camus'un başkaldırı felsefesine yabancılaşma sorunu
Other Titles: Alienation problem of Albert Camus's rebellion philosophy
Authors: Mehmet Ali Sarı
Özdemir, Öznur
Keywords: Yabancılaşma
Saçma
Varoluşçuluk
Başkaldırı
Absurd
Suburban
Alienation
Rebellion
Existentialism
Issue Date: Jun-2012
Abstract: Bu çalışma, özellikle ?yabancılaşma? kavramının ve ?başkaldırı? kavramının, insan yaşamındaki yeri ve önemi ile ilgili olarak konu edinilmiş ve açıklanmaya çalışılmıştır. Tezin anahtar kavramları olan başkaldırı ve yabancılaşma farklı bakış açılarınca ne türden tartışmalara konu edinildiği açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, özellikle giriş kısmında başkaldırı kavramının, tarih içinde ve zihinlerimizde ne gibi yer edindiği, farklı disiplinlerce nasıl tanımlandığı konu edinilmiştir. Birinci bölümde ise, Albert Camus'nün varoluşçu felsefe içindeki yeri, varoluşçulardan farklı yanları ve benzer yanlarına değinilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde, tezin ana konularından biri olan ?yabancılaşma? kavramı irdelenmiş, felsefe tarihi içinde yabancılaşmanın ne gibi sonuçlar doğurduğuna değinilmeye çalışılmıştır. Yabancılaşma kavramının analizi yapılarak, yabancılaşma konusuna girilmiştir. Üçüncü bölüm olan ?saçma felsefesi?nde, saçmanın ne gibi durumlarda ortaya çıktığı ve ortaya çıkan bu saçma durumdan nasıl kaçılabileceği konu edinilmiştir. Saçmadan kaçış yollarından biri olarak gösterilen başkaldırmaya da bir giriş niteliğindedir. Dördüncü ve son bölüm olan ?başkaldırma felsefesi?nde, başkaldırmanın ne gibi durumlarda ortaya çıktığı ve başkaldırmanın yanlış yorumlandığında ne gibi kötü sonuçlar doğurabileceğine yer verilmiştir. Başkaldırmanın devrimden farkı, bununla birlikte tarihsel ve metafizik başkaldırma irdelenmeye çalışılmıştır. Tarih içinde başkaldırmaya başvurmuş Hitler, Mussolini gibi kişilere değinilerek, başkaldırma daha iyi açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun yanında, Albert Camus'nün gerçek başkaldırma olarak nitelediği sanatta ve romanda başkaldırma incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, Saçma, Varoluşçuluk, Başkaldırı
This thesis is interested in the concepts of ?alienation? and ?rebellion? to set forth their place and importance in human life with regard to Albert Camus?s philosophy of absurd. The key concepts are rebellion and alienation which will be explained from the different points of views. In this context especially in the part of introduction the concept of rebellion as well as its place in both history and our minds will be spelled out from the points of view of different disciplines. In the first part, the place of Albert Camus in the existentialist philosophy and of an his different and similar views from the other existentialists are tried to be discussed. In the second part, the concept of one of the main subject of the thesis is examined; and the implications are displaced. The concept of alienation also is analyzed in detail. In the third part philosophy of absurd is dealed with as well as copying with how this philosophy shows itself out and how one can escape from this situation so that it will be pointed out that the rebellion is one of the waste of escaping from the absurd. The final part examines the philosophy of rebellion so as to illustrate in which situations the rebellion reveals itself and what sorts of implications the rebellion leads to. The differences of rebellion from the revolution will be discussed as well as clarifying the historical and metaphysical rebellion on the bases of the examples of Hitler, Mussolini and the like. At this point the rebellion in the art and in the literature which Albert Camus describes as the real rebellion is studied as well. Key words: Alienation, Absurd, Existentialism, Rebellion
URI: https://hdl.handle.net/11499/2984
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Öznur Özdemir.pdf6.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

424
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.