Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2988
Title: Gelir dağılımı ve vergilerin gelir dağılımı üzerine etkileri
Other Titles: Income distribution and the effects of taxes on income distribution
Authors: Tanrıverdi, Pınar
Advisors: Abdülkadir IŞIK
Keywords: Gelir
Gelir Dağılımı
Vergi Sistemleri ve Türkiye
Income
,Income Distribution
Tax Systems and Turkey
Abstract: Bu çalışmanın amacı, vergilerin gelir dağılımı üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmada öncelikle gelir dağılımı, bu güne kadar geliştirilen teorilerle tanımlanmış daha sonra vergi sistemleri ve yapıları araştırılarak gelir dağılımı üzerindeki etkileri Türkiye ve dünya ülkeleri baz alınarak açıklanmıştır. Bu çalışmanın verileri, geçmiş yıllara yönelik iktisadi makalelerden, tezlerden ve iktisat ve maliye kitaplarından alınmıştır. Veriler çeşitli vergisel istatistiklerle desteklenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; vergilerin gelir dağılımı üzerine etkilerinin ülkeler arasında farklılık göstermekte olduğu görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalkınmaya öncelik verilmesi neticesinde kalkınma politikaları ile adil gelir dağılımı politikalarının birbirini desteklememesi ile gelir dağılımı bozulmaktadır.
The aim of this study is to investigate the effects of taxes on income distributions. First of all the income distributions was defined by means of developed theories and then by investigating taxes systems and their structures their effects on income distributions was explained in terms of Turkey and other countries. The data of the study were obtained from the papers, thesis, dissertations, and economy and public finance books of recent years. Data were supported with miscellaneous statistics related with taxes. According to results of the study, the effects of taxes on income distributions varied among different countries; particularly in developing countries due to giving priority to progress, the progress policies and fair income distribution do not supported each other and income distributions is being ruined.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2988
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pınar Tanriverdi.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

328
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,920
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.