Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2989
Title: Ortaögretim kurumlarının etkili okul özelliklerini karşılama düzeyleri (İzmir örneği)
Other Titles: Level of secondary school effectiveness (model of İzmir)
Authors: Muammer Kunt
Duranay Yıldırım, Pınar
Keywords: Okul
Etkililik
School
Effectiveness
Issue Date: 2005
Abstract: Bu arastırmanın amacı, ortaögretim kurumlarının etkili okul özelliklerine ne derece sahip olduklarının ögretmen algıları dogrultusunda belirlenmesidir. Etkili okulun bes boyutu vardır: Okul yöneticisi, ögretmen, ögrenci, okul kültürü, okul çevresi ve veliler. Bu arastırma normal liseler, meslek liseleri, anadolu liseleri ve fen liseleri olarak dört kategoride degerlendirilmistir. Arastırmanın örneklemi 2004-2005 akademik yılında, zmir li ortaögretim okullarında çalısan 400 ögretmenden olusmaktadır. Arastırmanın bilgi toplama aracı, Balcı (2001) ve Sisman (1996)'nın anket sorularından yararlanarak 64 sorudan olusan ankettir. Veriler ortalama ve standart sapma kullanılarak yorumlanmıstır. Elde edilen bulgulara göre asagıdaki sonuçlara ulasılmıstır: 1.Ögretmen algılarına göre, zmir li ortaögretim okulları okul etkililigi açısından orta derecede etkilidir. 2.Ögretmen algılarına göre, zmir li'nde en etkili okul türü fen liseleri ve anadolu liseleridir.Daha az etkili okul türleri normal liseler ve meslek liseleridir. 3.Cinsiyete göre ögretmen algıları, okul etkililigi açısından farklılık göstermistir. Erkek ögretmenler, ortaögretim okullarını bayan ögretmenlerden daha etkili bulmuslardır. 4.Ögretmen algılarına göre, etkili okul boyutlarından okul yöneticisi, ögretmen, ögrenciler, okul kültürü, okul çevresi ve veliler boyutları okul etkililigi açısından yeterlidir. 5.Bu algılar, fen ve anadolu liselerinde daha yüksek, normal ve meslek liselerinde düsüktür. Okul yöneticisi boyutunda erkek ögretmenlerin algıları bayan ögretmenlerden daha yüksektir. Diger boyutlarda cinsiyete göre fark gözlenmemistir.
The purpose of this study is to examine the characterestics of effective schools as perceived by teachers in Turkish secondary schools. The effective schools have five dimension: Leadership, teacher, student, school, culture and parent involvement. This study was evaluated in four categories as normal high schools, career high schools, anatolian high schools and science high schools. The sample of the study consists of 400 teachers working for secondary schools during 2004-2005 academic year in zmir. The data was collected by administering questionnaire including 64 questions using Balcı?s(2001) and Sisman?s (1996) questionnaires. Average and standart deviation were used in the analysis of the data.The result have shown that: 1.According to the teachers secondary schools in zmir are effective at the subject of school effectiveness. 2. According to the teachers kinds of schools that are the most effective are science high schools and anatolian high schools. Kinds of schools that are less effective are normal high schools and career high schools. 3. A remarkable difference between the perceptions of female and male teachers was found. Male teachers think school effectiveness is higher. 4. According to the teachers schoolmasters, teachers, studets, school culture, and parent involvement of the dimension of school effectiveness are effective. 5. These dimensions are higher in anatoilan high schools and science high schools than normal high schools and career high schools.Male teachers think the dimension of schoolmaster is more effective. A remarkable difference between the perceptions of female and male teachers was found in other dimension.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2989
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pınar Yıldırım Duranay.pdf387.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

204
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

790
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.