Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3024
Title: Sokak sanatı ve grafitinin sanatsal niteliği hakkında sanat eğitimcilerinin görüşleri
Other Titles: The investigation of street art and grafiti studies on art teachers
Authors: Feryal Beykal Orhun
Pashayeva, Ayisha
Keywords: Sokak sanatı ve grafiti
Sanat eğitimi
Sokak sanatı uygulamaları
Grafiti uygulamaları
Street art and grafiti
Art education
Street art applications
Grafiti applications
Issue Date: 2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma da sanat eğitimcilerinin sokak sanatı ve grafitinin sanatsal niteliği ve sanat eğitiminde kullanımı hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışma, Denizli ve Muğla ilinde lisans düzeylerinde görev yapmakta olan toplam dört sanat eğitimcisi ile yürütülmüştür. Çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt örnekleme ve elverişli örnekleme yöntemleri seçilmiştir. “Durum Çalışması” modelinin kullanıldığı bu araştırma verileri görüşme formu yoluyla elde edilmiştir. 18 sorudan toplanan görüşme kayıtları ham halleriyle yazıya aktarılmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında farklı bakış açılarının ortaya çıkarılabilmesi ve güvenirliliğinin sağlanabilmesi açısından araştırmacının dışında üç uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların her birinin Grafiti ve sokak sanatı konusunda farklı bakış açısına, farklı görüş ve düşüncelere sahip oldukları görülmüştür. Geleneksel yöntemlerde çalışmayı tercih eden sanat eğitimcilerinin çalışmalarını sokak ortamına taşıma konusuna sıcak baktıklarını, mümkün ortamlar ve ihtiyaç çerçevesinde bunu yapabileceklerini belirtmişlerdir. Araştırmada yer alan sanat eğitimcileri sokak sanatı ve grafitinin zaman geçtikçe daha da zenginleşeceğini ve yüzey sanatın enstrümanı olacağı görüşündedirler. Sanat eğitimcilerinin sokak sanatı ve grafitinin sanat eğitiminde kullanılmasına dair toplanan verilerde çoğunluğun, bunun olumlu sonuçlar doğuracağı düşüncesinde oldukları görülmektedir.
This research was carried out to determine the opinions of art educators regarding to the artistic quality of digital paintings and use in arts education. İt, conducted by qualitative research method, was carried out with a total of tree art educators working at the undergraduate level in Denizli and Muğla provinces. Criteria sampling and favorable sampling methods were selected for the study group. For this research "Case Study" model was used, the data was obtained through by interview. The interview records obtained from 18 questions were transferred to the writings in raw form and subjected to content analysis. In the analysis and interpretation of the research data, the opinions of the four experts were consulted besides the researcher in order to be able to reveal different perspectives and to ensure reliability. When we look at the results of the research, it is seen that each of the participants has different opinions and thoughts on different perspectives on Grafiti and street art. They point out that art educators who prefer to work in traditional methods are looking warmly to carry their work to the street, and that they can do it in the context of circumstances and necessity. The art educators involved in the research are of the opinion that the art of street art and grafitine will become more and more enriched over time, and that it will be instrument of superficial art. Most of the collected data by art educators shows that street art and graffiti art are going to have positive results during the art education.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3024
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayisha Pashayeva.pdf4.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

338
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.