Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3044
Title: Sosyal sorumluluk denetimi & SA 8000 standartı ve Denizli ilinde bir uygulama
Social responsibility audit & SA 8000 certificate and one practice in Denizli
Other Titles: Social responsibility audit & SA 8000 certificate and one practice in Denizli
Authors: Arzu Organ
Eroğlu, Sebla Nayet
44594
Keywords: SA 8000
Sosyal Sorumluluk Denetimi
Social Accountability Audit
SA 8000 certificate
Issue Date: Aug-2008
Abstract: Sosyal sorumluluk denetimleri firmalar ve müşterileri için son zamanlarda iyice önemli hale gelmiştir. Ayrıca üçüncü dünya ülkelerindeki işgörenlere kötü davranıldığının ortaya çıkması, bu durumun bir çok sivil toplum kuruluşu tarafından protesto edilmesine, müşterilerin tüketim tutumlarını değiştirerek sosyal sorumluluklarının bilincinde olan üreticileri seçmeye başlaması ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararı verirken aday işletmelerin sosyal sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini incelemeleri, işletmelerin bu konuya daha fazla önem vermelerine sebep olmuştur.İşletmeler sosyal sorumluluğa yeni bir yönetim aracı olarak bakmalıdırlar ve buna göre stratejilerini oluşturmalıdırlar. Çalışmamızda sosyal sorumluluk denetimleri (Türk iş kanunu kapsamıyla) ve sosyal sorumluluk denetimine örnek olması açısından SA 8000 sertifikası incelenmiştir.
Social responsibility audits were really important at last years for customers and facilities. In addition, bad working conditions in non developed countries are protested, customers changed their consuming, habits demanding that producers become socially responsible and stakeholders started to seek social responsible companies to invest in. Due to this reason organizations started to take heed of social accountability. Our firms should accept the social accountability audits as a new management tool and should revise their strategies according to this knowledge. In our study, we search social responsibility audits (with Turkish Law) and a sample certificate SA 8000 has been examined.
URI: http://hdl.handle.net/11499/3044
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nayet Sebla Eroğlu.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

254
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.