Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3047
Title: Türkiye'de sosyal güvenlik reformu çerçevesinde kayıtdışı istihdam Informal employment in turkey in the context of social security reform
Other Titles: Informal employment in turkey in the context of social security reform
Authors: Özay Özpençe
İzci, Şafak
Keywords: Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik Sistemi Sorunları
Sosyal Güvenlik Reformu
Kayıt Dışı İstihdam
Social Security
Social Security Problems
Social Security Reform
InformalEmployment
Issue Date: 2014
Abstract: Liberal ekonomi yaklaşımını savunanlar; gereğinden fazla büyüdüğünü iddia ettikleri sosyal devletin sınırlandırılmasını savunarak, sosyal devlet modelini ağır bir dille eleştirmeye başlamışlardır. 1980'lerden beri sosyal harcamaların devlet bütçesinde ağır bir yük oluşturduğu, bu yükün azaltılması gerektiği ve sosyal güvenlik alanında reforma ihtiyaç duyulduğu görüşü gittikçe yaygınlaşmıştır. Günümüz ekonomilerinin karşılaştığı en önemli sosyal güvenlik sorunlarından biri olan kayıt dışı istihdam, nedenleri, sonuçları ve işleyişi bakımından üstesinden gelinmesi zor bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun, sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değil, daha düşük oranlarda olsa da gelişmiş ülke kategorisinde yer alan ülkelerde de yaşanmaktadır. Ülkemizde de sosyal güvenlik alanında çeşitli sorunlar vardır. Bunların önüne geçebilmek için sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanıp, yeni bir kanun çıkarılmıştır. Bu çalışmada sosyal güvenlik reformu çerçevesinde kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik çalışmaların yeterliliği tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Sistemi Sorunları, Sosyal Güvenlik Reformu, Kayıt Dışı istihdam
Liberalists notice that welfare state has really expanded and must be limited as welfare expenditures has become a heavyburden of welfare state since 1980s. Sothe idea of social security reform is needed and social security expenditures should be abatedhas increasingly becom ecommon. Informal work is one of the most important issue of social security systems. The causes and consequences of informal work is very complicated. More over informal work emerges as a difficult problem to overcome for economies. Not only undeveloped and developing countries facet he problem, but also developed countries face it with lower rates. There are various problems in social security system of Turkey. Some precautions has been taken, a new social security institution is established and a new law is legislated by the state in order to overcome the problems. In this study it is discussed that if it is possible to overcome with informal work in Turkey by the social security reform. Keywords: Social Security, Social Security Problems, Social Security Reform, InformalEmployment
URI: https://hdl.handle.net/11499/3047
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şafak İzci.pdf2.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

34
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.