Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/305
Title: Trakya bölgesi (Türkiye) zerkonid akarları (acarı, mesostıgmata, zerconıdae) üzerine sistematik araştırmalar
Other Titles: Systematic studies on zerconid mites (acari, mesostigmata, zerconidae) of thrace region (Turkey)
Authors: Karaca, Mehmet
Advisors: Urhan, Raşit
Keywords: Acari, Mesostigmata, Zerconidae, Sistematik, Trakya bölgesi, Türkiye
Acari, Mesostigmata, Zerconidae, Systematic, Thrace region, Turkey
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Trakya bölgesinde (Türkiye) Kasım 2012 - Nisan 2014 tarihleri arasında 296 farklı lokaliteden yapılan toplam 462 örneklemeden elde edilen zerkonid akarlar değerlendirilmiş olup bu örneklerden iki cinse ait toplam 42 tür tespit edilmiştir. Bunlardan; Z. magdae, Z. similifoveolatus, Z. sklari, Prozercon bulbiferus, P. graecus, P. martae ve P. morazae Türkiye faunası için yeni kayıtlardır. Zercon filiformis, Z. geliboluensis, Z. sklarsimilis, Z. tekirdagensis, Z. thracicus, P. azmazi, P. elifae, P. esati ve P. kirklareliensis ise bilim dünyası için yeni türlerdir. Teşhis edilen örnekler üzerinden şekiller çizilmiş, ölçümler yapılmış, tanımları gözden geçirilmiş ve türlerle birlikte dünya yayılışları da verilmiştir. Ayrıca ülkemizden bilinen türler için teşhis anahtarları düzenlenmiştir. In this study, zerconid mites collected by 462 samplings from 296 different localities between November 2012 and April 2014 in Thrace region (Turkey) were evaluated and 42 species from to two genera were determined among these samples. From these species Z. magdae, Z. similifoveolatus, Z. sklari, Prozercon bulbiferus, P. graecus, P. martae and P. morazae are new records for Turkish fauna. Zercon filiformis, Z. geliboluensis, Z. sklarsimilis, Z. tekirdagensis, Z. thracicus, P. azmazi, P. elifae, P. esati and P. kirklareliensis are provided new to science. Figures of identified species were drawn over our samples, and morphometric measurements were obtained. Their definitions were reviewed and their distributions around the world were given. In addition, identification keys for these species from Turkey were rearrenged.
URI: https://hdl.handle.net/11499/305
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Karaca doktora tezi.pdf11.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 27, 2024

Download(s)

74
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.