Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3053
Title: Makedonca Türkçe iki dilli bireylerde Makedonca söz diziminin Türkçe söz dizimine etkisi
Other Titles: The influence of macedonian syntax on Turkish syntax used by Macedonian-Turkish bilingual individuals
Authors: Ceyhun Vedat Uygur
Gürleyen, Şeyma
Keywords: İki dillilik
Söz dizimi
Cümle
Kelime grubu
Türkçe
Makedonca
Bilingualism
Syntax
Sentence
Word group
Turkish
Macedonian
Issue Date: Jul-2014
Abstract: Çalışma 1950-1960 yılları arasında Makedonya'dan Türkiye'ye serbest göçmen olarak gelmiş ailelerde yetişen sekiz katılımcının dil kullanımlarındaki etkileşimi incelemektedir. Bu incelemeyi yapılırken, öncelikle iki dillilik ve söz dizimi konusunda teorik alt yapı oluşturulmuştur. Daha sonra katılımcılardan ses kayıtları alınmış ve bu kayıtlar yazıya geçirilmiştir. Kayıtlar incelenirken cümlenin ögeleri ve kelime grupları tespit edilmiştir. Türkiye Türkçesinden farklı olan kullanımlar belirlenmiş ve bunlar sayısal veri olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Cümle ve kelime grubu incelemeleri aracılığıyla katılımcıların iki dillilik türleri belirlenmeye, katılımcıların Makedonca ile Türkçe konuşmaları arasında nasıl bir etkileşim bulunduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: iki dillilik, söz dizimi, cümle, kelime grubu. Türkçe, Makedonca.
This study examines the interactions in language usage of eight participants who grew up in families that came as free refugees to Turkey from Macedonia between the 1950s and 1960s. This study primarily involved forming a theoretical background on the subjects of bilingualism and syntax. Later, voice recordings were taken from participants and they were transcripted. As the transcripts were analyzed, elements of sentences and word groups were determined. The usages that are different from Turkish were identified and used as data in the study. The study tries to determine, through sentence and word group examination, the bilingualism type of the participants and what kind of interactions exist between participants' Turkish speech and Macedonian speech. Key Words: bilingualism, syntax, sentence, word group, Turkish, Macedonian
URI: https://hdl.handle.net/11499/3053
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şeyma Gürleyen.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

376
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.