Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3104
Title: Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında aile ve çocuk eğitimi
Other Titles: Family and child education in Hüseyin Rahmi Gürpınar?s novels
Authors: Çelik, Yusuf
Advisors: Önder Göçgün
Keywords: Hüseyin Rahmi
Eğitim
Aile
Çocuk eğitimi
Anne
Baba
Education
Family
Children's education
Mother
Abstract: İlk romanından başlayarak toplumdaki aksaklıkları işleyen Hüseyin Rahmi Gürpınar, bu özelliğini tüm yaşamı boyunca devam ettirdiği romancılığının ana konusu olarak kullanmıştır. O, bu aksaklıkların temelinde yatan neden olarak eğitimsizlik ve aile eksenli problemleri görmektedir. Hüseyin Rahmi eğitim konusundaki fikirlerini romanlarında işlerken, bunları doğrudan verme yolunu seçmemiştir. Bunun yerine ortaya çıkan durumların nedenlerini daha iyi anlatmak için kahramanlarının mazisine gider, onların eğitimini ve aile içinde yaşadıkları sıkıntıları, anne-babalarının onlara karşı sergiledikleri davranışları anlatır. Eğitimi yaşadığı çağdaki değişikliklerin üzerinden anlatan yazar, ailelerin çocuklarını yetiştirirken ortaya koydukları davranışları anlatmaktadır. Anne ve babanın bu konudaki rollerine tek tek değinerek konuyu daha da belirginleştirir. Babaların çocuklarının eğitimi konusunda daha pasif davranmalarını, bu konuda asıl yükün annelere kaldığını bu yüzden kadınların iyi bir şekilde eğitilmeleri gerektiğini düşünür. Çalışmamızda; yazarın eğitim, aile ve çocuk eğitimi ile anne ve babaların bu konularda sergiledikleri tutum ve davranışlar hakkında, satır aralarına serpiştirdiği düşüncelerini ortaya çıkarmaya gayreti içinde olduk.
Starting from his novel, Hüseyin Rahmi Gürpınar indicated social problems in his books. He maintained this feature as main subject all his works. He assumed that main reason of social problems are lack of education and familial trouble. Hüseyin Rahmi Gürpınar choosed an undirect way rendering his ideas while writing his novels. He indicates education, behaviors and family structures of characters in his novels as explaining theirs past life particularly. The writer described child training using changes in the era when he lived. He emphasizes behaviors of parents towards their children. The writer indicates the subject refering roles of mother and father individually. He thinks fathers behave more ineffectively when growing children up than mothers. So, the mothers must be well-trained because of heavy task in child training. As a conclusion; I described Hüseyin Rahmi Gürpınar?s ideas about education, family structure and thoughts of parents about child training in my thesis.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3104
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yusuf ÇELİK.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

148
checked on May 6, 2024

Download(s)

262
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.