Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3125
Title: Orta kulak patolojilerinin geniş bant timpanometri ve absorbans sonuçlarına etkileri
Other Titles: The effects of mıddle ear pathologıes on wıde band thmpanometry and absorbans results
Authors: Şentürk, Murat
Advisors: Fazıl Necdet Ardıç
Keywords: Efüzyonlu otit media
Geniş bant Timpanometri
Absorbans
otitis media with effusion
widebant tympanometry
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Efüzyonlu otit media (EOM), akut kulak enfeksiyonunun belirti ve şikayetleri olmaksızın orta kulakta sıvı toplanması olarak tanımlanmaktadır. Orta kulakta sıvı toplanması ile iletim tipi işitme kaybına (İTİK), kulakta dolgunluk hissine, basınç değişiklikleri ve kulakta ağrıya sebep olabilmektedir. EOM’ da orta kulakta biriken sıvı niteliğine göre tiplendirilmektedir. Sıvı niteliği berrak ise seröz (Seröz otit media), sıvı niteliği koyu, yapışkan ise mukoid (glue ear, mukoid otit media), sıvı niteliği eritrositten zengin ise hemorajik otit media olarak tanımlandırılmaktadır. Günümüzde tek frekans 226 Hz yetersizliğini gidermek amaçlı tüm frekanslarda (2268000 Hz) tek seferde ölçüm yapabilen Multifrekans Timpanometri (MFT), Geniş Bant Timpanometri (GBT) gibi cihazlar geliştirilmiştir. Çalışmaya her yaş grubundan, kulak muayenesinde seroz otit görünümü olan 226Hz timpanometri ile Tip B saptanan, ek hastalığı ve geçirilmiş cerrahi öyküsü olmayan 205 adet gönüllü hasta (410 kulak) alındı. GBT ile rezonans frekansı (RF), kondüktans pik basıncı, absorbans pik basınçları, kondüktan basıncındaki 226Hz ve 1000Hz değerleri ve Absorbans grafiği değerleri ölçülerek karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz sonuçlarında Mukoid otit grubu kontrol gruptan ayırmada, Rezonans Frekansı (p=0,0001), Absorbans pik basıncı (p=0,012), Konduktan pik basıncı (p=0,023), Konduktan basınç 226 Hz. (p=0,026), Konduktan basınç 1000 Hz (p=0,038) anlamlı şekilde düşük bulunmuştur. Absorbans değerlerinin neredeyse tümünde kontrol grubu sonuçları diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek saptanmıştır. Bizim çalışmamızda amacımız farklı frekanslarda yapılan timpanometri ve absorbans ölçümlerinin EOM’de orta kulakta oluşan sıvının niteliği hakkında bilgi verip vermeyeceğini araştırmaktır
Otitis media with effusion (OME) is defined as fluid accumulation in the middle ear without symptoms and complaints of acute ear infection. Fluid collection in the middle ear can lead to transmission type hearing loss, feeling fullness in the ear, pressure changes and ear pain. The OME is typed according to the fluid quality that accumulates in the middle ear. If the fluid is clear, serous otitis, if the fluid dark, glue is mucoid otitis. Seroz otitis media is liquid thin, transparent, protein amount is low, lipid amount is high. Mucoid otitis media is a mucoid and dark fluid secreted by goblet cells due to inflammation. At present, devices such as Multifrequency Tympanometry (MFT) and Wide band Tympanometry (WBT) can be measured at all frequencies (226-8000 Hz) in order to eliminate single frequency 226 Hz deficiency. The study included 205 volunteer patients (410 ears) who were diagnosed with Type B and who had no history of previous surgery and previous surgery with 226Hz tympanometry. Resonance frequency (RF), conductance peak pressure, absorbance peak pressures, 226Hz and 1000Hz values and absorbance graph values in conduction pressure were measured by GBT. In the statistical analysis results, the resonance frequency (p = 0.0001), Absorbance peak pressure (p = 0.012), Conduktans peak pressure (p = 0.023), The pressure from the conduktan 226 Hz (p = 0.026), conduktan 1000 Hz (p = 0.038) the results of the control group were significantly higher than mukoid otitis group. In almost all of the absorbance graphic values, the results of the control group were significantly higher than the other groups. In our study, we investigated effects of pressure changes in middle ear pathologies on WBT and absorbance measurements and also to provide information about fluid properties in the middle ear with OME.
Description: Bu çalışma pamukkale üniversitesi bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi’nin 09.02.2016 tarih ve 03 sayılı 2016tıpf013 numaralı kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3125
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat ŞENTÜRK_TEZ.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

434
checked on May 27, 2024

Download(s)

722
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.