Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3128
Title: Örgüt yapısına göre bilgi yönetimi ve örgütsel dayanıklılık ilişkisi
Other Titles: The relatıonshıp between knowledge management and organızatınal resılıence ın terms of organızatınal structure
Authors: Ayşe İrmiş
Çoban Kumbalı, Hatice
Keywords: Örgüt Yapısı
Organik Yapı
Bilgi Yönetimi
Örgütsel Dayanıklılık
Organizational Structure
Organic Structure
Knowledge Management
Organizational Resilience
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, ekonomilerin uluslararası düzlemde bir sarmal gibi iç içe geçtiği, işletmelerin de ekonomilerle birlikte küreselleştiği günümüzde organik örgüt yapılarının işletmelerde daha etkin bilgi yönetimini sağlayarak örgütleri dayanıklılığa ulaştırabileceği öngörüsüyle başlamıştır. Farklı örgüt yapılarında bilgi yönetimi süreci ve örgütsel dayanıklılık düzeyinin farklılaşıp farklılaşmadığı; örgüt yapısının organik olmasının ve bilgi yönetimi sürecinin örgütsel dayanıklılığı anlamlı düzeyde etkileyip etkilemediği temel araştırma problemleri olarak belirlenmiştir. Bu araştırma problemleri doğrultusunda kurulan araştırma modelini test etmek üzere alan araştırılması yapılmıştır. ISO ilk 500 ve ikinci 500 listesi evreninde gerçekleştirilen araştırma sonucunda; organik örgüt yapılarının bilgi yönetimi sürecini ve örgütsel dayanıklılığı pozitif yönde etkilediği, bilgi yönetimi sürecinin örgütsel dayanıklılığı pozitif yönde etkilediği, örgüt yapısının örgütsel dayanıklılık üzerindeki etkisinde bilgi yönetiminin kısmi aracılık rolünün olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bulgular literatür temelinde tartışılmış, sonuç ve önerilerle çalışma tamamlanmıştır.
This study has started with the foresight that in today's world where economies are intertwined like a spiral on the international level and the businesses are globalized in line with the economies, organic organization structures can lead organizations to become more resilient by providing more effective knowledge management. Main research problems were designated as whether or not the knowledge management process and organizational resilience level differ in different organizational structures and whether organizational resilience is significantly affected by organic structures and better knowledge management processes. In order to test the research model established in accordance with these research problems, a field research was conducted. As a result of the research carried out in the universe that include first 500 and second 500 list of ISO; It was found that the organic organization structure positively affected the knowledge management process and organizational resilience; the knowledge management process positively affected the organizational resilience, and the knowledge management had the partial mediation role regarding effect of organizational structure on organizational resilience. The findings were discussed on the basis of literature, and the study was completed with results and recommendations.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3128
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Çoban Kumbalı doktora.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

148
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

430
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.