Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3131
Title: Merkezi kontrollü bireysel taşıt sistemi
Other Titles: Centrally controlled ındıvıdual vehıcles system
Authors: Akın, Erkan
Advisors: Abdullah Tahsin Tola
Keywords: MetroCar Sistemler
Otonom Araçlar
Akıllı Araçlar
Trafik Sistemleri
MetroCar System
Autonomous Vehicles
Smart Vehicles
Traffic System
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Şehirlerdeki en büyük sorunlardan birisi trafik yoğunluğudur. Trafik yoğunluğu nedeniyle birçok insan trafikte boşa zaman harcamaktadır. Bu tezde son zamanlarda trafikte geçen sürelerin daha verimli kullanılabilmesi için önerilen MetroCar Sisteminin test edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için özel olarak yapılmış yollarda otonom olarak ilerleyen tek kişilik arabalardan oluşan bir sistem düşünülmüştür. Sistemdeki her araç sistem tarafından kontrol edilmektedir. MetroCar Sistemi için yeni önerilen takip ve birleşme algoritmaları merkezi kontrollü bireysel taşıt sistemi için test edilmiştir. Bu testler 1:10 oranında küçültülmüş araçlar ve 1:10 oranında küçültülmüş yollar ile yapılmıştır. Testler yapılırken araçlardan alınan anlık hız ve konum bilgileri kullanılmıştır. Her bir araç hız ve konum bilgilerini wireless modüller aracılığıyla merkezi bilgisayara göndermiştir. Geliştirilen görsel program yardımıyla bu veriler işlenmiştir ve araçlara hızlanma veya yavaşlama komutları gönderilmiştir. Araçların tüm hareketlerinde sabit ivmeli hareket kullanılmıştır. Bu algoritmaların MetroCar Sistemlerinde kullanılabileceği gösterilmiştir.
One of the biggest problems in cities is traffic density. Due to traffic density, many people are wasting time in traffic. In this thesis, it is aimed to test recently proposed MetroCar System to use the time spent in traffic more efficiently. For this purpose, a system consisting of autonomous single-seat cars which runs on specially built roads is considered. Each vehicle in the system is controlled by the system. Recently proposed tracking and merging algorithms for MetroCar Systems have been tested for a centrally controlled individual vehicles. These tests were carried out with 1:10 minimized vehicles and 1:10 minimized roads. The instantaneous speed and position information from the vehicles are used during the tests. Each vehicles sends speed and location information to the central computer via wireless modules. The data is processed by developed visual program and acceleration or deceleration commands are sent to vehicles. In all movements of the vehicles, constant acceleration movement is used. It has been shown that these algorithmes can be used for MetroCar Systems.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3131
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erkan akın Yük.İs..pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

130
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.