Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3169
Title: İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin okullarda alınmakta olan kararlara katılmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi
Authors: Kodal, Arif Yunus
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin okullarda alınmakta olan kararlara katılmaya ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 108 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri öğretmenlere ölçek uygulama yoluyla elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğretmenlerin okul düzeyinde alınmakta olan karara katılma durumları, karara katılma ilgileri, karara katılma istekleri ve karara katılma yeterliliklerine ilişkin görüşleri “az” seçeneğinde yoğunlaşmaktadır. Öğretmenlerin okul düzeyinde alınmakta olan karara katılma durumları, karara katılma ilgileri, karara katılma istekleri ve karara katılma yeterlilikleri düşük düzeydedir. Öğretmenlerin okullarda kararlara katılmaya ilişkin görüşleri (karara katılma durumları, karara katılma ilgileri, karara katılma istekleri ve karara katılma yeterlilikleri boyutlarında) arasındaki anlamlı ve pozitif yönde yüksek korelasyonlar olduğu görülmüştür. Kadın ve erkek öğretmenlerin karara katılma puanları cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin sadece karara katılma ilgi puanları kıdemlerine göre farklılaşmaktadır. 16 yıl ve daha fazla kıdeme sahip öğretmenlerin karara katılma ilgi sıra ortalamaları en yüksektir. Öğretmenlerin karara katılma istek ve yeterlik puanları okul yöneticilerinin yönetim tarzına göre farklılaşmaktadır. İlgisiz yönetim tarzını benimsemiş yöneticiye sahip öğretmenlerin karara katılma istek sıra ortalamaları en yüksektir. Otokratik yönetim tarzını benimsemiş yöneticiye sahip öğretmenlerin karara katılma yeterlik sıra ortalamaları en yüksektir. Ülkemizde karara katılma hakkında çalışmalar yapılması, uygulayıcılar ve araştırmacılar açısından önemlidir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3169
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arif Yunus Kodal(proje).pdf572.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 27, 2024

Download(s)

36
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.