Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3173
Title: Süreksiz galerkin yönteminin adi diferansiyel denklemlere uygulamaları
Other Titles: Applications of discontinuous galerkin method to ordinary differential equations
Authors: Uğur Yücel
Özvurgun, Fatma Ayla
Keywords: Süreksiz Galerkin Yöntemi
Sonlu Elemanlar Yöntemi
Adi Diferansiyel Denklemler
Sınır Değer Problemleri
Discontinuous Galerkin Method
Finite Element Method
Ordinary Differential Equations
Boundary Value Problems
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tezde, ikinci mertebeden bir boyutlu eliptik problemlerin çözümü için süreksiz Galerkin (SG) yönteminin temel anlayışını pekiştiriyoruz. Bu yöntem, hesaplama bölgesinin bir bölüntüsü üzerinde tanımlı süreksiz parçalı polinomları içeren sonlu eleman uzaylarına dayanmaktadır. Bu nedenle, bir boyutlu eliptik problemler için temel fikirlerini ve uygulamalarını verdiğimiz sonlu elemanlar yöntemine (SEY) kısa ve öz bir giriş yaparak başlıyoruz. Daha sonra da SG yönteminin hem teorik hem de hesaplamalı durumunu tartışmayı deniyoruz ve sayısal uygulamayla tamamlıyoruz.
In this thesis, we establish a basic understanding of discontinuous Galerkin (DG) method for solving second order elliptic problems in one dimension. This method is based on finite element spaces that consist of discontinuous piecewise polynomials defined on a partition of the computational domain. For this reason, we begin with a brief introduction to the finite element method (FEM), where the basic ideas and implementations for one dimensional elliptic problem are presented. Then, we try to discuss both theoretical and computational aspects of the DG methods, followed by the numerical implementation.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3173
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Ayla Özvurgun.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

110
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.