Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3176
Title: Mutlak Euler toplanabilen seriler uzayı ve matris dönüşümleri
Other Titles: Absolute Euler summable series spaces and matrix operators
Authors: Gökçe, Fadime
Advisors: Mehmet Ali Sarıgöl
Keywords: Mutlak Toplanabilme
Euler Matrisi
Dizi Uzayları
Matris Dönüşümleri
Sınırlı Operatörler
Absolute Summability
Euler Matrix
Sequence Spaces
Matrix Transformations
Bounded Operators
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışması dört temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hazırlık amacıyla giriş verilmiştir. İkinci bölümde diğer bölümlerde kullanılacak olan bazı temel tanım, teorem ve lemmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde |E_?^r |_p,|E_(?,p)^r |_?ve |E_?^r |(p) mutlak Euler uzayları sırasıyla l_p,l_? ve l(p) uzayları içinde T^r (p) ve T^r (?,p) üçgensel matrislerinin toplama alanı olarak elde edilmiştir. Aynı zamanda |E_?^r |_p,|E_(?,p)^r |_? uzayları ile ilgili bazı kapsama bağıntıları verilerek dual, baz, izomorfizm, norm gibi cebirsel ve topolojik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca bu uzaylar üzerindeki belirli matris ve kompakt operatörlerin karakterizasyonları verilmiş ve normları ile Hausdorff kompaktsızlık ölçüleri belirlenmiştir. Dördüncü bölümde |E_?^r |(p) mutlak Euler uzayının dual, baz, izomorfizm, paranorm gibi cebirsel ve topolojik özellikleri incelenerek matris dönüşümlerinin karakterizasyonları verilmiştir.
This thesis consists of four chapters. In the first chapter, the introduction to the study has been given for preparation. In the second chapter, some basic definitions, theorems and lemmas that will be used in the other sections have been given. In the third chapter, the absolute Euler spaces |E_?^r |_p,|E_(?,p)^r |_?and |E_?^r |(p) have been obtained as the domain of the triangle matrix T^r (p) and T^r (?,p) in the spaces l_p,l_? andl(p)respectively. Also, having given some inclusion relations concerning the spaces |E_?^r |_p,|E_(?,p)^r |_?, their some algebraic and topological structures such as dual, base, isomorphism, norm have been investigated. Further, certain matrix and compact operators on those spaces have been characterized and also their norms and Hausdorff measures of noncompactness have been determined. In the fourth chapter, some algebraic and topological properties such as dual, base, isomorphism, paranorm and characterization of matrix transformations of the absolute Euler spaces |E_?^r |(p) have been given.
Description: Bu tez çalışması TÜBİTAK tarafından 2211- Doktora Burs Programı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3176
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fadime Gökçe.pdf2.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 27, 2024

Download(s)

76
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.