Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3185
Title: İlköğretim kurum standartlarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri ( Denizli Serinhisar ilçe örneği )
Authors: Ergun, Ferhan
Keywords: İlköğretim Kurum Standartları
Öz değerlendirme
Okul Yöneticisi ve Öğretmenler
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı; Denizli ili Serinhisar ilçesindeki kurum yöneticilerinin ve öğretmenlerin ilköğretim kurum standartlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Denizli ili, Serinhisar ilçesindeki görev yapmakta olan 5 yönetici ve 10 öğretmenle oluşan toplam 15 kişilik bir gruptan oluşmaktadır. Bu araştırma nitel araştırma tekniği ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme yöntemlerinden biri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme öncesi İlköğretim Kurum Standartları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme sonrasında Yöneltilecek sorular okunmuş ve görüşme sırasında sorular görüşmecide de bulunmuştur. Bu çalışma ile Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Denizli İli, Serinhisar İlçesinde yapılan araştırmanın genellemesi olarak Türkiye’de şehirler arası bölgesel ve sosyo ekonomik koşullara bağlı olarak eğitim ve öğretimdeki farklılıklar okullarda standartlaşmayı engellemektedir. 2. Okullarımızın durum analizinin yapılması açısından İlköğretim Kurum Standartları önem taşımaktadır. 3. Bilgisayar kullanma, anketleri anlayarak ve tarafsız açıdan bakarak cevap verme konusunda İlköğretim Kurum Standartları testini uygulamalarında sorunlar çıkmaktadır. 4. İlköğretim Kurum Standartlarının, standart alanlarındaki sorulara yönetici ve öğretmenlerin her birinde ortak ve farklı bakış açıları olduğu tespit edilmiştir. 5. İKS sonuçları okullara ayrı bir rapor halinde gelmeli ki okul, yöneticiler ve öğretmenler kendileri hakkında durum analizi yapabilsinler.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3185
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ferhan Ergun (TEZSİZ).pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 27, 2024

Download(s)

44
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.