Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3187
Title: Bağımsız anaokullarındaki fiziksel koşulların incelenmesi (Denizli ili örneği)
Authors: Sarıkaya, Firdevs
Zeynep Meral Tanrıöğen
Keywords: Okul Öncesi
Fiziksel Koşullar
Araç- Gereç
Eğitim Ortamı
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çocuklara kaliteli bir okul öncesi eğitim verilebilmesi için uygulanan yöntem ve teknik, personel ve programa bağlı olduğu kadar kurumların fiziksel özelliklerine de büyük oranda bağlıdır. Okul içi ve dışı, sınıf içi ve dışı fiziksel ortam ve donanımlar çocukların davranışlarının yanı sıra eğitim kalitesini de etkilemektedir. Bu amaçla hazırlanan donanım ve eğitim ortamları bir yandan çocuk davranışlarında olumlu sonuçlar elde etmemize diğer yandan da çocukların aldıkları eğitimin kalitesini artmasını sağlayacaktır. Bir okul öncesi eğitim kurumunun iç ve dış fiziki yapısının taşıması gereken standartları tam olarak belirten istatistikî veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından ve çeşitli çalışmalardan da yararlanılarak yapılandırılmış bir gözlem formu hazırlanmış ve okul öncesi eğitim kurumlarının iç ve dış fiziksel koşullarının ve donanımının belirlenen bu standartlara ne derece uygun olduğu araştırılmıştır. Bunun için amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilen 5 okul öncesi eğitim kurumu bina iç ve dış özellikleri, materyal özellikleri ve bina iç ve dışında bulunması gereken birimler olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir. Okulun iç fiziksel koşullarının kısmen okul öncesi eğitim dönemi çocuklarının gelişim düzeyleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlendiği görülmüştür. Okullarda bulunması gereken odalardan olan idari odalar, oyun odası, açık hava oyun alanları ve WC’ler hemen hemen her okulda bulunurken, muayene odası hiçbir okulda bulunmamaktadır. Müzik köşesi, bilgisayar köşesi ve fen ve doğa köşesi en çok ihmal edilen köşeler olurken, okullarda en çok çocukların serbest kas gelişimini destekleyen araç-gereçlerin eksik olduğu gözlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3187
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Firdevs Sarıkaya ( Tezsiz PROJE).docx202.09 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

156
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.