Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3188
Title: Mutlak tipte olmayan bazı yeni fark dizi uzayları üzerine
Other Titles: On some new difference sequence spaces of nonabsolute type
Authors: Mehmet Ali Sarıgöl
Mutoğlu, Hüseyin
Keywords: Dizi uzayları
Dual uzaylar
Bazlar
Matris dönüşümleri
Sequence spaces
Dual spaces
Bases
Matrix transformations
Issue Date: Oct-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hazırlık amacıyla giriş verilmiştir. İkinci bölümde diğer bölümlerde kullanılacak olan temel tanımlar verilmiştir. Üçüncü bölümde Mursaleen ve Noman (2010)’ın mutlak tipte olmayan ve BK- uzayı olan ??0 ??(?) ve ????(?) dizi uzayları ifade edilerek bu uzayların sırasıyla ??0 ve c uzaylarına lineer izomorf olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda bu uzaylarla ilgili bazı kapsama bağıntıları ile bunların dualleri ve bazları incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise ??0 ??(?) ve ????(?) uzaylarını içeren bazı matris sınıfları karakterize edilmiştir.
This thesis consists of four sections. In the first chapter the introduction are stated for preparation. In the second chapter the basic definitions used in other chapters are given. In the third chapter by expressing the spaces ??0 ??(?) and ????(?) of Mursaleen ve Noman (2010) which are the BK-spaces of non-absolute type, it is shown that these spaces are linearly isomorphic to the spaces ??0 ve c, respectively. Also, some inclusion relations about these spaces, their duals and bases are studied. In the fourth chapter some matrix classes concerning the spaces ??0 ??(?) and ????(?) are characterized.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3188
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin Mutoğlu.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

150
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.