Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3197
Title: Öğretmen ve öğrencilerin fatih projesine ilişkin tutumları ( Tavas ilçe örneği )
Authors: Kocalar, Ömer
Keywords: Fatih Projesi
Etkileşimli Tahta
Tavas
Öğretmen
Öğrenci
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Denizli ilinde Tavas ilçesinde görev yapan öğretmenlerin ve ortaöğretim öğrencilerinin Fatih projesine ilişkin tutumları ve bu tutumlarını etkileyen faktörlerin incelendiği bu çalışmada tutumları saptamanın yanında bazı değişkenlerin bu tutumlar üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun erkek, genç ve orta yaşlarda, kıdemlerinin değişken, lisans mezunu ve kimya branşında olduğu görülmüştür. Öğrencilerin ise; kız, 9. Sınıf, Anadolu lisesinde öğrenci oldukları görülmüştür. Öğretmenlerin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=2,77) ortalama ile “Akıllı tahtada kullandığım etkinlikleri EBA’dan edindim.” maddesine “Kararsızım” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 4,18) ortalama ile “Akıllı tahta kullanma süreci öncesi bize ders verdiler ” maddesine “Katılıyorum” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Genel olarak tutum ise ( X=3,46) ortalama ile “Katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=2,04) ortalama ile “Akıllı tahta eğitimi aldık” maddesine “Kararsızım” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 4,058) ortalama ile “Öğretmenlerimiz akıllı tahtayı kullanıyorlar ” maddesine “Katılıyorum” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Genel olarak tutum ise ( X=3,00) ortalama ile “Kararsızım” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin; LCD etkileşimli tahtaya yönelik tutumlarının cinsiyet, yaş, hizmet süresi, eğitim düzeyi ve branşa göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin; LCD etkileşimli tahtaya yönelik tutumları üzerinde cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre değişiklik göstermezken sınıf seviyelerinin tutumlar üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3197
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ömer Kocalar (Tezsiz)Proje.pdf896.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 27, 2024

Download(s)

48
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.