Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3198
Title: Yatılı bölge okullarının sorunları ve çözüm önerileri
Authors: Tonka, Ulaş
Keywords: Yibo
Yatılı bölge okulları
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın genel amacı yatılı ilköğretim bölge okullarının sorunlarına ilişkin, YİBO okul yöneticileri ve öğretmenlerinin görüş ve önerilerini saptamaktır. Araştırma Denizli ili, Kale Cumhuriyet YİBO ve Acıpayam Gölcük YİBO’larında görevli 33 öğretmen ve 8 okul yöneticisinin görüşlerine başvurulmuştur. Veriler; Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği ile toplanmıştır. Öğrenci niteliklerinden kaynaklı sorunların başında ailesel etkenler bulunmaktadır. Yatılı okullar’’ yoksul çocukların ve parçalanmış aile çocuklarının topluma hazırlandığı bir kurum olarak görülmektedir’’. ‘’Öğretmenlerin; öğrencilere bakış açısı sorunların oluşumu ve sorunlara çözüm döngüsünde kritik bir noktaya sahiptir’’. Öğrenciler ailelerinden çok öğretmenlerini görmektedirler. Yatılı okulların sanatsal ve sporsal etkinlik alanlarının eksikliğinden kaynaklı olarak öğrenci sorunları oluşmaktadır. Pansiyondan sorumlu yöneticiler, mevcut yöneticilerden farklı yöntemlerle seçilmeli ve yetiştirilmelidir. Aileler (çevre) eğitime yeterince destek olmamaktadır. Ailelerin desteği sorunların oluşumu ve sorunlara çözüm oluşturma konusunda yeterli değildir. ‘’Yatılı okulların Maddi olanaklarından kaynaklı olarak,her türlü etkinlikte merkez olarak görülmesi öğretmen ve öğrencilerin ekstra zamanını almakta ve artı yük getirmektedir’’. Okul pansiyonlarında iş gören (doktor, hemşire, güvenlik görevlisi ) yetersizliği vardır. Öğrencilerin derslerine çalışabilecekleri,gerekli araç-gereçle donatılmış çalışma odaları oluşturulmalıdır. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, çeşitli ilgi alanlarına yönelik bireysel ya da grup etkinliklerinde bulunabilecekleri bilgisayar, video, çeşitli spor araçlarının bulunduğu salon ve odalar oluşturulmalıdır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3198
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulaş Tonka.pdf991.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

466
checked on May 27, 2024

Download(s)

280
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.