Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3200
Title: Görme engelliler ilkokulu ve ortaokulu öğrenci velilerinin okul yönetiminden beklentileri
Authors: An, Seher
Keywords: Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu
Öğrenci Velisi
Okul Yöneticileri
Veli Beklentileri
Okul -Veli İletişimi
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Öğrenci Velilerinin Okul Yöneticilerinden Beklentilerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada durum çalışması nitel araştırma yöntemi olarak belirlenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak “Görüşme” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, Denizli ili Merkezefendi ilçesi Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğrenci velilerinden, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenen 9 veli oluşturmaktadır. Okulun fiziki yapısına yönelik olarak velilerin; “akıllı cihaz ve kitap tarama cihazının alınması, kabartma yazıcının aktif olarak kullanılması, okul güvenliğinden sorumlu güvenlik personelinin olması, okul giriş kapılarının elektronik olması, yemeklerin okul yemekhanesinde yapılması, servislerin zamanında evden alıp eve öğrenciyi ailesine teslim etmesi, görevli personelin eğitimden geçirilmesi gerektiği ” konularında beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Okulun eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik olarak velilerin; “ Kaliteli ve iyi bir eğitim verilmesi, ödev takibinin yapılması, kursların niteliğinin arttırılması, baston kursunun açılması, tüm branş öğretmenlerinin Braille okuma-yazmayı aktif olarak yapabilmesi, bireysel yetenekleri ortaya çıkarıcı çalışmaların yapılması, dil eğitiminin okul öncesinden başlayarak saatlerinin arttırılması ve ikinci bir yabancı daha kazandırılması, şehir içi ve şehir dışına düzenlenen okul gezilerinin nitelik ve niceliğinin arttırılması doğrultusunda beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Okul öğretmenlerinin niteliğine yönelik olarak velilerin; “Okuldaki disiplin uygulamalarının sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde iyileştirilmesi gerektiği” konularında beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenci velileri olarak; okul yönetiminin aldığı kararların uygulanabilir olması gerektiği, problemlerin çözümü konusunda okulun kendilerine geri bildirim yapması gerektiği, veli toplantılarının daha sık yapılması gerektiği” konularında beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3200
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seher An (Tezsiz) Proje.docx236.16 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 27, 2024

Download(s)

56
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.