Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3212
Title: Deneysel alerjik ensefalomiyelit(dae) modelinde merkezi sinir sistemine sızan lökositlerin belirlenmesi
Other Titles: Determination of leukocytes ınfiltrating central nervous system in experimental allergic encephalomyelitis (eae) model
Authors: Alaattin Şen
Ertosun, Kemal
Keywords: Deneysel Alerjik Ensefalomiyelitis (DAE)
Lökosit sızması
Multipl skleroz
Akış Sitometresi
Experimental Allergic Encephalomyelitis (EAE)
Leukocytes infiltration
Multiple sclerosis (MS)
Flow Cytometry
Issue Date: May-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Multipl skleroz hakkındaki güncel araştırmalar ve bilgiler deneysel alerjik ensefalomiyelit (DAE) modelinden elde edilen verilere dayanmaktadır. Merkezi sinir sistemi içine hücre göçünde rol oynayan belirleyici faktörler anlaşılmaya çalışılmakta, elde edilen verilerle yeni tedaviler geliştirilmektedir.MSS’e lökosit infiltrasyonu, multipl skeroz (MS) gibi hastalıklarda gerçekleşen bir olgudur ve MSS patolojik dejenerasyonlardan sorumludur. Dolayısıyla MSS’e sızan lökosit popülasyonunun analizi MS’in patojenik mekanizmalarının anlaşılmasında ve tedavi amaçla sıklıkla başvurulmaktadır. Bu çalışmada toplam 50 adet 6-8 haftalık C57BL/6 fareler kullanılmış ve hayvanlarda deneysel MS modeli olan DAE MOG35-55 peptidi ile oluşturulmuştur. Sağlıklı 10 adet fare ile kontrol grubu yapılmıştır. Süreç sonunda farelerin beyin dokuları alınmıştır. Beyin dokularından bağışıklık hücrelerinin etkin bir şekilde izolasyonu için yoğunluk gradientine göre santrifüjle ayrılmıştır. Sağlıklı ve DAE fare beyin lökosit izolasyonu sonunda hücre yüzey molekül ekspresyonu olarak CD45, CD3, Ly6G, Ly6C, CD11b saptanmış ve flow sitometrik yöntemle incelenmiştir. Sonuçta hasta gruplarında CD45parlak Ly6G gruplarında sayısal bir farklılık görülmemesine karşılık, CD3 hastalarda azalma, sağlıklılarla karşılaştırıldığın Ly6C ve CD11b hücre gruplarının anlamlı derecede arttığı gözlemlenmiştir. Bulgularımız, MSS'ne lökosit infiltrasyonunun DAE'nin patogenezinde rol oynadığını ve DAE'nin ilerlemesini izlemek için kullanılabileceğini göstermiştir.
Most of the current knowledge and the research on multiple sclerosis is based on data obtained from the experimental allergic encephalomyelitis (EAE) model. The factors that play a crucial role in cell migration into the central nervous system are being investigated for development of and new treatments. Leukocyte infiltration into the CNS occurs in diseases such as multiple sclerosis (MS) and is responsible for degenerative inflammatory pathologies. Hence, the analysis of leukocyte populations infiltrated into the CNS is a frequent examination for understanding the pathogenic mechanisms of MS and for therapeutic purposes. In this study, a total of 50 C57BL6 mice at the age of 6-8 week were used to develop EAE by subcutaneous injection of the MOG35-55 peptide in complete Freud’s adjuvant. Ten healthy mice of same age and strain were used as a control group. After induction of EAE (3.5 ± 0.5 clinical score) brain tissues were removed. Leucocytes were isolated applying density gradient centrifugation from brain tissues. CD45, CD3, Ly6G, Ly6C, CD11b expressions at cell surfaces were detected using specific antibodies at both control and EAE mice by flow cytometric analysis. The results have shown that there was no statistical difference among the animals in the CD45-bright Ly6G groups, but a significant increase in the CD11b+-Ly6C cells in EAE mice compared to healthy groups were observed. Our findings have shown that the leukocyte infiltration into the CNS plays a role in the pathogenesis of EAE and could be used to follow the progression of EAE.
Description: Bu tez çalışması PAUBAP tarafından 2017FEBE017 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3212
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kemal Ertosun.pdf5.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

130
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.