Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3223
Title: Risk odaklı iç denetim ve uygulaması
Other Titles: The evaluatıon of the new turkısh commercıal code ın regards to audıt practıce
Authors: Gençoğlu, Kadriye İnci
Keywords: İç Denetim
Risk
Risk Yönetimi
Globalleşme
Zorunluluk
Internal Audit
Risk Managament
Globalization
Essential
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Yönetim anlayışındaki değişmeler, küreselleşme, teknolojik gelişmeler, yasal düzenlemeler ve diğer faktörler şirketler için yeni fırsatlar ortaya çıkarmaktadır fakat bu fırsatlar önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu yaklaşımlar şirketlerde denetim anlayışını temelden değiştirmekte, ortaya çıkabilecek riskleri etkin bir şekilde önlemeyi amaçlamaktadır. Denetim sürecinde geçmişe dönük finansal verilerin yanında şirketin ilerde karşılaşabileceği risklerin de tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde klasik denetim tekniklerinin şirket hakkında güvenilir bilgi verme konusunda yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu bağlamda bir risk yönetimi ve risk odaklı denetim anlayışı ile işletme risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilerek en aza indirilmesi gerekmektedir. Tüm bu ihtiyaçlarla birlikte zorunlu hale gelen iç denetim şirketler için olmazsa olmaz unsurlardan biri haline gelmiştir.
Changes in management approachs, globalization, tecnology, developments, legislative regulations and other factors provide new opportunities for incorporations but such opportunities bring along substantial risks as well. Such approaches change auditing manners in incorporations at core, and aim to Effectively prevent any risks that may arise. During and audit process, it is necessary to estimate any risks that relevant company may face in future as well as any retrospective financial data. When evaluated from this point of view, it is considered that traditional auditing tecniques fall short of providing reliable information about companies. Accordingly it is necessary to determine, measure and minimize operational risks by managing throught a risk management and a risk-based auditing approach. Having become essential with all such requirements, İnternal auditing has become one of the indispensable elements for in corporations.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3223
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K. İnci GENÇOĞLU (Tezsiz).pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,142
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.