Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3243
Title: İlkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi
Authors: Çatal, Mustafa
Aydan Ordu
Keywords: İlkokul öğretmeni
Bağlılık
Öğretmen bağlılığı
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Denizli ili merkez ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 155 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırma, ilkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerini bazı değişkenlere göre belirlemeye yönelik betimsel tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek için Üstüner (2009) tarafından geliştirilen “Öğretmenler İçin Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre ilkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları orta düzeydedir. Örgütsel bağlılık düzeyi cinsiyete göre değişmemektedir. Ancak yaş, kıdem ve medeni duruma göre değişmektedir
URI: https://hdl.handle.net/11499/3243
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mustafa catal 05.01.2019 tezsiz.doc355.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

12
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.