Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3246
Title: Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlilik inancı
Authors: Şenal, Gülçin
Keywords: Öz Yeterlilik
Öğretmen Yeterliliği
Okul Öncesi Öğretmenler
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma ile öğretmenlerinin, öz yeterliklerine ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Öğretmenlerinin özyeterliliğin boyutlarına ve (planlama ve öğrenmeyi geliştirme, olumlu sınıf ortamı oluşturma, etkili öğrenme-öğretme süreci, bireysel farklılıklar ve akademik gelişme) toplam öz yeterlilik inançları belirlenmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde toplam öz yeterlilik, planlama ve öğrenmeyi geliştirme, akademik gelişim, bireysel farklılıklar, etkili öğrenme-öğretme süreci, olumlu sınıf ortamı oluşturma boyutlarının ortalaması cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. Ayrıca evli öğretmenler bekar öğretmenlere göre öz yeterliliklerinin daha yüksek olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte 0-7 yıl arası kıdeme sahip öğretmenler diğer kıdeme sahip öğretmenlere göre öz yeterliliklerinin daha düşüktür. Son olarak 27 yaşaltında olan öğretmenler diğer yaş gruplarındaki öğretmenlere göre öz yeterliliklerinin daha düşüktür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3246
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülçin ŞENAL PROJE SON HALİ_16.01.2019.pdf645.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 27, 2024

Download(s)

110
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.