Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3248
Title: Tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesinin Türkiye muhasebe standartları çerçevesinde incelenmesi ve Türkiye örneği
Other Titles: Investıgatıon the accountıng agrıcultural actıvıty acordıng to Turkey accountıng standards framework and the case of Turkey
Authors: Demirci, Kadir
Keywords: Acricultural enterprise
agricultural accounting
agricultural depreciation
agricultural production factors
Tarım işletmesi
Tarım Muhasebesi
Tarım Amortismanları
Tarımsal Üretim Faktörleri
Tms 41
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İşletme kavramı, tarım işletmeleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Tarım işletmelerinin özellikleri, arazilerin uzaklıkları işletmeye yükledikleri maliyet bazında bahsedilmiştir. Daha sonra tarımsal üretimden, üretim faktörlerinden ve bu üretim faktörlerinin işletmeye yüklediği avantaj ve dezavantajlardan bahsedilmiştir. Türkiyede tarımsal üretim anlatılmış, tarımsal ve bitkisel üretimden bahsedilmiştir. Tarım işletmelerindeki muhasebe sistemlerine girilmiş, envanter, vergilendirme ve amortismanlardan bahsedilmiştir. Son bölüm olarak da bir bir bitkisel üretim yapan işletmede; pamuk bitkisinin gelişimini, hasada kadar ne gibi girdiler olduğunu, kar ve kilogram başına maliyetin ne kadar olduğunu anlatan bir çalışma yapılmıştır
General informations were given about the business concept and agricultural enterprises. Characteristics of enterprises, distance of land were mentioned at the base of cost. After agricultural production, production factors and the advantages and disadvantages of the production factorsthat enterprises charge with. Agricultural production in Turkey was explained and agricultural and vegetal production were mentioned. Detailed with the agricultural accounting system, inventory, taxation, deprecation and those terms were explained.At the last part, the research conducted in the plant were explained. This research cover the imformation about the development of cotton plant, amount of the output and input, quantity of the profit per kg.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3248
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadir Demirci proje.docx1.58 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 27, 2024

Download(s)

774
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.