Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3249
Title: Okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel değerleri
Authors: Topçu Kaplan, Aygül
Keywords: Değer
Öğretmenin Eğitsel Değerleri
Okul Öncesi Öğretmenler
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel değerleri incelenmiştir. Bu amaçla okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel değerleri ve boyutlarının kişisel değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermeme durumları araştırılmıştır. Çalışma verileri 2018- 2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Denizli Merkez efendi ve Pamukkale ilçelerine bağlı anasınıfı, bağımsız anaokulu ve özel okullarda çalışan 197 öğretmenden elde edilmiştir. Öğretmenlerin eğitsel değerlerini ölçmek için Çelik ve Tomul tarafından 2014 yılında geliştirilen “Eğitsel Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri ise araştırma esnasında geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılarak tespit edilmiştir. Verilerin analizi SPSS istatistik programıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerin eğitsel değerleri ve boyutlarının( bireysel değerler, sosyal değerler ve ilişkisel değerler) değerleri belirlenmiştir. Araştırmaya göre okul öncesi öğretmenlerin eğitsel değerleri ve boyutlarının( bireysel değerler, sosyal değerler ve ilişkisel değerler) kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bekar okul öncesi öğretmenleri evli okul öncesi öğretmenlerine göre eğitsel değerlerinin daha yüksek olduğunu düşünüyor. Okul öncesi öğretmenlerin kıdemi 11 yıl ve üstü olanların eğitsel değerleri ve boyutlarının değerleri daha düşüktür. Okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel değerleri ve boyutları 19-30 yaş aralığında olan öğretmenlerde en yüksek değerdedir. Okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel değerleri ve boyutlarının değerleri hiç çocuğu olmayan okul öncesi öğretmenlerinde en yüksek, 2 veya daha fazla çocuğu olan okul öncesi öğretmenlerinde en düşük düzeydedir. Okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel değerleri ve boyutlarının değerleri görev yaptıkları okul türüne göre anlamlı farklılık göstermiştir. Özel okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel değerleri ve boyutları en yüksek ,anasınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel değerleri en düşük olandır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3249
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aygül Topçu Kaplan proje.docx2.01 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Download(s)

32
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.