Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3256
Title: 2000 yılı sonrası vergi “uygulamalarına barış adı altında getirilen düzenlemelerin vergi uyumuna etkisi
Other Titles: The effects of tax amnesty which come into force after the year 2000 to tax aconmodation
Authors: Çakmak, Mustafa
Keywords: Vergi affı
Vergi Uyumu
Vergi Affının Vergi Uyumuna Etkisi
Tax Amnesty
Tax Compliance
Effects of Tax Amnesty on Tax Adjustment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Vergi ödemek zorunda olan mükellefler bazen çeşitli sebeplerle, vergi ödevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirememekte ya da vergi borçlarını zamanında ödeyememektedirler. Hem bu mükellefleri rahatlatmak, hem vergi tahsilat sorunun azaltmak, hem de vergiye uyumu artırmak gibi psikolojik, sosyolojik ve mali bir takım gerekçelerle zaman zaman vergi afları çıkarılmaktadır. Çoğunlukla genel affın içinde yer alan vergi affı kavramının net bir tanımını yapmak ve kapsamını belirtmek oldukça güçtür. Vergi affı, yaygın bir şekilde geçmişte işlenen suçları rehabilite ederek, toplanamayan vergileri toplamak ve kayda girmeyen mükellefleri sisteme dâhil etmek için kullanılır. Son yıllarda, vergi afları devlet gelir politikasının önemli bir aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır Vergi affı denildiğinde temelde, vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere uygulanan idari ve hukuki yaptırımların ortadan kaldırılması anlaşılmaktadır. Hukuki olarak vergi affı, devletin kendi yetkisini kullanarak alacak hakkından vazgeçmesi ve kamu alacağının ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle devlet vergi affıyla, ceza verme hakkından ve bu affın gerçekleşmemesi halinde elde edeceği gelirden vazgeçmektedir Bu dönem projesinde, vergi affı ve vergi uyumuna değinilmiş, Vergi affının vergi uyumuna etkisi açıklanmıştır.
Taxpayers who are obliged to pay tax sometimes cannot fulfill their tax duties in a timely and complete manner for various reasons or cannot pay their tax debts on time. Tax amnesties are issued from time to time with psychological, sociological and financial reasons such as relieving these taxpayers, reducing tax collection problem and increasing tax compliance.It is often difficult to make a clear definition of the concept of tax amnesty within the general amnesty and to indicate its scope. Tax amnesty is commonly used to rehabilitate past crimes, to collect non-collectable taxes and to include taxpayers in the system. In recent years, tax amnesty has begun to be used as an important tool of state revenue policy.Tax amnesty refers to the elimination of administrative and legal sanctions imposed on those who violate tax laws. Legally speaking, the tax amnesty means,the government renounces it’s encumbrancer rights, by using it’s own authority and there would be no public claims for it anymore. In other words,by the tax amnesty, the government renounces it’s punishment rights and all revenues after the amnesty.In this term project, tax amnesty and tax compliance were mentioned and the effect of tax amnesty on tax compliance was explained.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3256
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Çakmak-Proje.pdf565.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 27, 2024

Download(s)

206
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.